Přihlášení
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0042635: Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje
Základní údaje
Reklamní předměty k propagaci Ústeckého krajePředmětem plnění dodávka reklamních předmětů Ústeckého kraje určených k propagaci kraje dle Podrobné specifikace reklamních předmětů uvedené v příloze č. 1 této Výzvy Účelem této veřejné zakázky je výběr jediného dodavatele (dále jen „Vybraný dodavatel") ve smyslu § 131 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení pro uzavření Rámcové dohody (dále jen „RD“), a to pro období od data nabytí účinnosti RD do 31. 12. 2018 s maximální cenou za všechny Prováděcí smlouvy ve výši 2.062.400,- Kč bez DPH. Vybraný dodavatel bude na základě uzavřené RD vyzýván k uzavírání Prováděcích smluv (dále jen „PS“) na konkrétní dodávky reklamních předmětů. V každé PS na realizaci veřejné zakázky na základě RD bude sjednána specifikace předmětu plnění. Reklamní předměty budou opařeny logem dle požadavku objednatele (zadavatele), forma bude zvolena dle materiálu a domluvy (gravírování, laser, transfer, tampotist, sítotisk, výšivka atp.), přičemž logomanuál poskytne zadavatel vybranému dodavateli. VZ0042635P18V00136595 VZ-KH-29/INV/2018DodávkyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)15.03.201815.03.2018NeNe
Další údaje
17.04.2018 10:0017.04.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Iva Mrkvanová+420 475 657 303mrkvanova.i@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-21-g5c7d9a89V provozu