Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0044104: „Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č.p. 517/14“
Základní údaje
„Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č.p. 517/14“Předmětem plnění jsou tyto stavební práce: SO 01 - Střecha a krov Zásadní je zbavení se dřevomorky, je nutno provést kompletní výměny poškozených částí krovu a odhalení stropních konstrukcí a s přihlédnutím k dalším průzkumům (stavebně historického posudku podhledu 3.NP) řešit i opravu stropu nad 3.NP. Bude provedeno kompletní vyčištění prostoru krovu a zásypů stropu. Odstraněny budou všechny nepůvodní prvky a přebytečné výplňové materiály. Také veškeré nánosy trusu, prachu a jiných materiálů. Krytina bude demontována postupně v pásech cca 4-5m aby bylo možné nahradit napadené záhlaví krokví, vazných trámů a vzpěr. Kompletní demontáž zaatikových žlabů včetně vlastní konstrukce spádových stříšek žlabů a po dokončení oprav jejich nové zkonstruování včetně kvalitního provedení hydroizolací v místech malého sklonu nebo lomu střešní roviny. Nové zbudování vnitřních přístupových lávek. Doplnění chybějících prvků krovu, které byly odstraněny v původní rekonstrukci. Kompletní nátěry fungicidními prostředky pro ochranu dřeva. Co možná nejhlubší odstranění prorostlé koruny zdiva dřevomorkou a opětovné dozdění. Odizolování dřevěných prvku od zdiva hydroizolačními pásy. Dle statického posudku opětovné vyrovnání částí krovu, jež byly deformací posunuty. Nové položení krytiny a to pálená bobrovka ve dvou řadách. SO 02 - Fasáda Na fasádě je nutno chemicky a mechanicky odstranit nátěry aplikací odstraňovače AGE, seškrábáním a následným omytím horkou tlakovou vodou. Mechanickým odstraněním degradovaných omítkových vrstev a jejich zpětným doplněním HLV jádrových omítek. Plastické dekorativní prvky budou sanovány minerálními hydraulickými maltami (štuky). Finální barevné sjednocení by se mělo provést vápenným nátěrem. SO 03 – Stropní konstrukce 3. N. P. Bude provedeno odkrytí záklopu a zásypu nad celým stropem a odvezeno na skládku. Konstrukce stropů v meziprostoru trámů a nad bude vyčištěna od usazenin a nánosů materiálů. Následně bude vyšetřeno reálné poškození všech trámů a za kontroly mykologa bude stanoveno, jak velký rozsah konstrukce bude nahrazen. Oprava bude probíhat postupně vyvěšením do pomocných konstrukcí a tak aby bylo zabráněno poškození podhledu v 3.NP. V místech kde by nebylo možné provést výměnu trámů bez poškození podhledu je třeba podhled kotvit/podepřít nebo při velkém poškození provést podhled nový. Nad rokokovým sálem bude výměna probíhat s vysokou pracovní kázní, vzhledem k již zrekonstruovanému podhledu. Jedná se o strop zavěšený do ocelových U nosníků-trámy budou ukládány zpět do původních kapes ve zdivu. Před uložením trámu bude kapsa začištěna a zbavena dřevomorky a poškozeného zdiva. Kapsa bude znovu vyspravena. vápenocementovou maltou a původním zdivem. Kapsy budou zhotoveny tak aby kolem trámu vznikla větraná mezera min 50mm. VZ0044104P18V00137763 VZ-INV-52/INV/2018-023.17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)06.04.201815 715 754,83 Kč s DPH, 12 988 227,13 Kč bez DPH, 2 727 527,7 Kč hodnota DPH20.07.201806.04.2018NeNe
Další údaje
02.05.2018 10:0002.05.2018 10:01
Kontaktní osoba
Monika Telecká+420 475 657 318telecka.m@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
60490420
MATURE TEPLICE s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
27347311
NATURTEP spol. s r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
27347311
NATURTEP spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu