Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0044749: VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy
Základní údaje
VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školyVeřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 3 části s názvem: Číslo části Název části zakázky 1. Obalová technika a Design interiéru a nábytku- strojové vybavení pro polygrafii, předtiskovou přípravu a dokončovací zpracování 2. Obalová technika a Design interiéru a nábytku- strojové vybavení pro packaging a singmaking 3. Strojní mechanik - zámečník přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, nebo všechny tři části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Předmět plnění jednotlivých částí zakázky: 1. část: Obalová technika a Design interiéru a nábytku- strojové vybavení pro polygrafii, předtiskovou přípravu a dokončovací zpracování Předmětem plnění této části zakázky je dodávka strojů dle popisu. Dodávky budou sloužit k výuce studentů. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění této části zakázky pro stanovení nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace. 2. část: Obalová technika a Design interiéru a nábytku- strojové vybavení pro packaging a singmaking Předmětem plnění této části zakázky je dodávka strojů dle popisu. Dodávky budou sloužit k výuce studentů. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění této části zakázky pro stanovení nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace. 3. část: Strojní mechanik - zámečník Předmětem plnění této části zakázky je dodávka strojů dle popisu. Dodávky budou sloužit k výuce studentů. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění této části zakázky pro stanovení nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Součástí této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je pro každou část zakázky i usazení strojů na místo, seřízení a zaškolení obsluhy. VZ0044749P18V00138247 Z2018-011442VZ-RR-27/INV/2018DodávkyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)12.04.201819 088 626,04 Kč s DPH, 15 775 724 Kč bez DPH, 3 312 902,04 Kč hodnota DPH22.08.2018600095916.04.2018NeNe
Další údaje
21.05.2018 10:0021.05.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Jana Chmelíková+420 475 657 739chmelikova.j@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
48109193
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
CZ
61501484
CANON CZ s.r.o.
CZ
25450085
META WELD s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu