Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0044668: Most ev. č. 144 – 001 ve Volyni – Dobřanovec
Základní údaje
Most ev. č. 144 – 001 ve Volyni – DobřanovecPředmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Na stavbě se podílejí 2 investoři – společní zadavatelé, přičemž navenek vůči třetím osobám vystupuje jako zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Vzájemná práva a povinnosti jsou upraveny smlouvou o společnosti uzavřenou podle ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, a ustanovení § 7 odstavce 2 zákona dne 21. 6. 2017. Každý ze zadavatelů uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na svou část zakázky samostatně. Členění stavby na objekty: Investor SÚS JčK SO 001.1 – Demolice pro úpravu navazujících úseků silnice II/144 SO 001.2 – Demolice pro úpravu sjezdu na MK - stavbou vyvolaná investice SO 001.3 – Demolice starého mostu ev. č. 144-001 SO 101.1 – Rekonstrukce (resp. úprava) navazujících úseků silnice II/144 SO 101.2 – Rekonstrukce sjezdu na MK – stavbou vyvolaná investice SO 201 – Most ev. č. 144-001 VRN – Vedlejší rozpočtové náklady Investor Město Volyně SO 101 – Chodník VZ0044668P18V00138181 16/VZ/2018Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZrušenaNe (veřejná zakázka)13.04.201813.04.2018NeNe
Další údaje
02.05.2018 09:0002.05.2018 09:00
Kontaktní osoba
Ing. Veronika Vávrovávavrova@susjk.cz
Zadavatel
Z0002781Správa a údržba silnic Jihočeského krajePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekJiný70971641


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu