Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0039742: Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže
Základní údaje
Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu KřemžePředmětem stavby je rekonstrukce opěrné zdi a silnice II/143 v průtahu městyse Křemže. Dále stavba řeší výstavbu chodníku podél této silnice, výstavbu dešťové a splaškové kanalizace, výstavbu vodovodu, výstavby ocelového schodiště a zřízení nového veřejného osvětlení. Začátek úpravy silnice II/143 je umístěn cca. 27 m za mostním dilatačním uzávěrem, konec úpravy bude na úrovni nového asfaltu před křižovatkou sil. II/143 s ulicí Pod kopcem. Chodník bude na konci úpravy silnice proveden až ke stávajícímu přechodu pro chodce. Délka úpravy sil. II/143 je 388,78 m. Rekonstrukce silnice bude probíhat za plné uzavírky. Na staveništi bylo po sesuvu části opěrné zdi provedeno zajištění havarijního stavu.VZ0039742P18V00134481 Z2018-004219OVZI 18526/2018/klteStavební práceOtevřené řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)02.02.201864 731 112,39 Kč s DPH, 53 496 787 Kč bez DPH, 11 234 325,39 Kč hodnota DPH26.04.20185041095, 508074305.02.2018NeNe
Další údaje
07.03.2018 09:1507.03.2018 09:30
Kontaktní osoba
Ing. Klára Tejmlovátejmlova@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002781Správa a údržba silnic Jihočeského krajePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekJiný70971641
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
25172328
EDIKT a.s.
CZ
65 650 466,28 Kč s DPH, 54 256 583,7 Kč bez DPH, 11 393 882,58 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
46678468
HOCHTIEF CZ a. s.
CZ
65 777 089,07 Kč s DPH, 54 361 230,64 Kč bez DPH, 11 415 858,43 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
00014915
Metrostav a.s.
CZ
64 731 112,39 Kč s DPH, 53 496 787,1 Kč bez DPH, 11 234 325,29 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26177005
COLAS CZ, a.s.
CZ
65 582 041,07 Kč s DPH, 54 200 033,94 Kč bez DPH, 11 382 007,13 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
00014915
Metrostav a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu