Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0039950: „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“
Základní údaje
„Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“Stavba se nachází v zastavěném území města Protivín, v okrese Písek a katastrálním území Protivín. Rekonstrukce silnice III/1404 na průtahu města začíná v severní části Masarykova náměstí, pokračuje severním směrem, kde přechází do ulice Jiráskova. Rekonstrukce se z části dotkne přilehlých ulic, kde dojde v rámci stavby k drobné úpravě rozjezdů křižovatek a navazujících chodníků. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1150,15m.VZ0039950P18V00134611 Z2018-013264OVZI 2686/2018/pabuStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)07.02.201825 167 446,99 Kč s DPH, 20 799 542,97 Kč bez DPH, 4 367 904,02 Kč hodnota DPH17.04.201807.02.2018NeNe
Další údaje
28.02.2018 12:4528.02.2018 13:00
Kontaktní osoba
Ing. Pavel Bürger+420 386 720 338burgerp@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
26 769 700,9 Kč s DPH, 22 123 719,75 Kč bez DPH, 4 645 981,15 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
45022313
Š + H Bohunice, s.r.o.
CZ
29 035 701,79 Kč s DPH, 23 996 447,76 Kč bez DPH, 5 039 254,03 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
28 425 921,92 Kč s DPH, 23 492 497,45 Kč bez DPH, 4 933 424,47 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26018055
ZNAKON, a.s.
CZ
25 167 446,99 Kč s DPH, 20 799 542,97 Kč bez DPH, 4 367 904,02 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
CZ
29 667 187,78 Kč s DPH, 24 518 337,01 Kč bez DPH, 5 148 850,77 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
25 401 549,57 Kč s DPH, 20 993 016,17 Kč bez DPH, 4 408 533,4 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26018055
ZNAKON, a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
26031949 SETERM CB a.s. Česká republika ZNAKON, a.s. 26018055
1 záznam


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu