Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0023679: Silnice III/2627 Volfartice
Základní údaje
Silnice III/2627 VolfarticePředmětem plnění této veřejné zakázky je velkoplošná oprava komunikace III/2627, která se nachází v rovinatém až mírně svažitém terénu. Začátek předmětné opravy komunikace se nachází v intravilánu u autobusové otočky se zastávkami Volfartice, Nová Ves v obci Nová Ves. Celý úsek opravy povrchu vozovky je umístěn v intravilánu obcí Nová Ves a Volfartice s koncem souvislé údržby 200 m za mostem ev. č. 2627-4 v km 1,870 v obci Volfartice – dle staničení úseku údržby. V rámci opravy vozovky silnice III/2627 v uvedeném úseku bude provedena obnova celoplošné opravy krytu vozovky - svrchních stmelených vrstev a provedení obnovy vodorovného dopravního značení, očištění a obnova nezpevněných krajnic, pročištění nezpevněných odvodňovacích rigolů a příkopů, čištění uličních vpustí (obnova odvodnění). V rámci stavby budou stávající propustky pročištěny a čela propustků budou zbaveny vegetace s následnou sanací betonových povrchu čel vč. nátěrů zábradlí. Na mostních objektech v dotčeném úseku budou obnoveny nátěry záchytných zařízení. Podrobně je předmět zakázky vymezen ZD.VZ0023679P17V00121686 VZMR/0154/17Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)19.04.20174 028 488,45 Kč s DPH, 3 329 329,3 Kč bez DPH, 699 159,15 Kč hodnota DPH15.06.201719.04.2017NeNe
Další údaje
09.05.2017 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr Černý+420 485 226 471petr.cerny@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
44569432
Silnice Žáček s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-175-g52699aafV provozu