Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0023687: Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku
Základní údaje
Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustkuStavba (propustek) se nachází v Libereckém kraji, v okrese Semily, v extravilánu na silnici III/27926, cca 200 m od křižovatky převáděné komunikace s místní komunikací do Pohoří (křižovatka u Hotelu Králíček v Kacanovech). Staničení převáděné komunikace je evidováno ve směru od Turnova. Stávající propustek je provedený jako kamenný obdélníkového průřezu o rozměrech průtočného profilu 50 x 50 cm. Nátok do skluzů je proveden z kamenného zdiva charakteru kamenné rovnaniny. Vyústění propustku je provedeno volně na svah. V současnosti je možno stav propustku považovat za havarijní. Obě opěry mají kompletně degradované spárování, především v krajních oblastech dochází k uvolnění a deformacím zdiva. Profil propustku je částečně zanesený. Na vozovce v rozsahu objektu na výtokové straně dochází k poklesům, deformacím a potrhání krytu vozovky. Kryt vozovky je v této oblasti periodicky opravovaný. Čelní betonové zdi jsou popraskané s povrchovou degradací betonu. U zábradlí na vtoku chybí celkem 4 ks svislé výplně. S ohledem na dispozici propustku je možno stávající propustek pokládat jako za neopravitelný ve stávajícím provedení bez masívních zásahů a částečného rozebrání objektu. S ohledem na výše uvedené je navrhováno následující: • kompletní odstranění stávajícího propustku • kompletní výstavba nového propustku Nový propustek je navrhován jako trubní DN 600 tvořený železobetonovými hrdlovými troubami kladenými do betonového lože na prefabrikované podkladní trámce s následným obsypem. VZ0023687P17V00121647 VZMR/0145/17Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)19.04.20171 114 370,02 Kč bez DPH05.06.201719.04.2017NeNe
Další údaje
09.05.2017 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Luboš Tomíčeklubos.tomicek@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-175-g52699aafV provozu