Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0023695: Silnice II/268 Mimoň, ulice Českolipská
Základní údaje
Silnice II/268 Mimoň, ulice ČeskolipskáPředmětem plnění této veřejné zakázky je velkoplošná oprava povrchu průtahu II/268 obcí Mimoň v ulici Českolipská, jejíž stav v současné době vykazuje poruchy a chybí vodorovné dopravní značení. Komunikace vede částečně v obci a částečně mimo obec. Směrové a výškové vedení trasy zůstává zachováno. Jedná se pouze o odfrézování živičného souvrství a položení nových konstrukčních vrstev. Niveleta bude pouze vyrovnána a příčné sklony budou uvedeny do souladu s ČSN 736101. Asfaltové souvrství bude odfrézováno na hloubku 90 mm. Povrch bude očištěn od zbytků živice a zkontrolován na poruchy v podkladních vrstvách. Odvodnění je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonu. Srážkové vody jsou následně odvedeny do stávajících nezpevněných příkopů, které budou v rámci opravy pročištěny. Veškeré podélné i příčné propustky budou zkontrolovány a pročištěny. VZ0023695P17V00121661 VZMR/0149/17Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)19.04.20174 098 800,62 Kč s DPH, 3 387 438,53 Kč bez DPH, 711 362,09 Kč hodnota DPH19.06.201719.04.2017NeNe
Další údaje
18.05.2017 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Eva Trosbergováeva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-175-g52699aafV provozu