Přihlášení
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0025548: Střední průmyslová škola strojnická Olomouc – rozšíření učeben
Základní údaje
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc – rozšíření učebenPředmětem plnění veřejné zakázky je 4 podlažní přístavba nových učeben umístěná na rohu hlavní budovy a přízemních dílen, které budou v místě stavby ubourány. Součástí budovy je také schodišťový komunikační prostor s propojením na hlavní budovu. V zrcadle hlavní budovy školy je navržen výtah, zajišťující vertikální dopravu osob mezi podlažími v tomto prostoru. V 1. PP – suterénu jsou nahrazeny odstraněné provozy dílen – šatny s umývárnou a WC odděleně pro chlapce dívky, úklidová místnost a dílny – učebna, která je výškově řešená přes dvě podlaží. V 1. NP - přízemí je kmenová učebna, kabinet a hygienické zázemí pro chlapce a dívky. Ve 2. NP je kmenová učebna, speciální učebna, kabinet a hygienické zázemí pro chlapce a dívky a imobilní osoby. Ve 3. a 4.NP jsou totožně řešeny kmenové a speciální učebny a kabinet. Speciální učebny pro půlenou třídu je možno oddělit či spojit do jedné pomocí mobilní akustické přemístitelné stěny. Celkově dojde k navýšení kapacit o 4 kmenové učebny, 3 - 5 speciální učebny (podle rozdělení), 4 kabinety a ve dvou podlažích o hygienické zázemí pro studenty a imobilní osoby. Podrobný popis rozsahu stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci, kte-rou zpracovala projekční kancelář: Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 77200 Olomouc, IČ: 25870092 v 01/2017, s názvem: „STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ – ROZŠÍŘENÍ UČEBEN“ Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr.VZ0025548P17V00123655 Z2017-03167245130/2017Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)01.06.201748 541 968,99 Kč s DPH, 40 117 329,74 Kč bez DPH, 8 424 639,25 Kč hodnota DPH07.11.201701.06.2017NeNe
Další údaje
25.09.2017 10:0025.09.2017 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Aleš Berkazaměstnanec+420 585 508 281a.berka@kr-olomoucky.cz
Zastupující osoba
Ing. Šárka Goldmannovákontaktní osoba - společnost pověřená výkonem zadavatelských činností - ZVZ Konzult s.r.o.goldmannova@zvzkonzult.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
47153903
PRUMHOR, spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
26813904 ELRAM JS s.r.o. Česká republika PRUMHOR, spol. s r.o. 47153903
25385551 Provádění staveb Olomouc, a.s. Česká republika PRUMHOR, spol. s r.o. 47153903
25900102 Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o. Česká republika PRUMHOR, spol. s r.o. 47153903
28436024 Window Holding a.s. Česká republika PRUMHOR, spol. s r.o. 47153903
4 záznamy


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - b1ff701fV provozu