Přihlášení
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0030394: SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - Vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči
Základní údaje
SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - Vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péčiPředmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího čtyřpodlažního celopodsklepeného objektu. Jedná se o úpravy části stávajících prostorů dětského oddělení ve 2. NP a 3. NP objektu, za účelem zlepšení prostředí a komfortu pro pacienty a pracovníky oddělení. Dále se jedná o rekonstrukci technických a technologických zařízení dotčených částí.VZ0030394P17V00128494 88278/2017Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)13.09.201722 349 748 Kč s DPH, 18 470 866 Kč bez DPH, 3 878 882 Kč hodnota DPH28.11.201713.09.2017NeNe
Další údaje
06.10.2017 09:0006.10.2017 09:01
Kontaktní osoba
Ing. Martina Jurečkovám.jureckova@kr-olomoucky.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
28597460
Hroší stavby Morava a.s.
CZ
19 640 842 Kč bez DPH
Ano
Ne
Ne
25527380
POZEMSTAV Prostějov,a.s.
CZ
18 970 564 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
46342796
OHL ŽS, a.s.
CZ
19 431 169 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25597710
PSK Group, spol. s r.o.
CZ
18 470 866 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25597710
PSK Group, spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
24772631 AZ KLIMA a.s. Česká republika PSK Group, spol. s r.o. 25597710
26006961 BRAINS s.r.o. Česká republika PSK Group, spol. s r.o. 25597710
64942651 ELMAR group spol. s r.o. Česká republika PSK Group, spol. s r.o. 25597710
47306581 MZ Liberec, a.s. Česká republika PSK Group, spol. s r.o. 25597710
28265971 QDS Communication s.r.o. Česká republika PSK Group, spol. s r.o. 25597710
25505734 TREBILIFT Česká republika PSK Group, spol. s r.o. 25597710
6 záznamů


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - b1ff701fV provozu