Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0026560: Oprava povrchu dopravního hřiště v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou
Základní údaje
Oprava povrchu dopravního hřiště v areálu ISŠ Vysoké nad JizerouStávající komunikace dopravního hřiště s krytem z litého asfaltu jsou deformované, částečně popraskané. Sklon všech povrchů je jednotný ve sklonu směrem jihovýchodním. Hřiště je oplocené, přístupné branou od školy. Oprava vybraných vozovek je navrhována pro celkovou strojní recyklaci podkladů a krytů dle schematické situace. Na situačním schématu jsou vyznačeny vybrané opravované plochy komunikací. Celková plocha činí 1260 m2. Jedná se o jednoproudé komunikace v jednotné šíři 4 m s rozjezdy v křížení, jak byly v minulosti provedeny. Vyhýbání vozidel umožní štěrkové plochy určené pro parkování a jinou činnost v kvadrantech celé plochy dopravního hřiště. Oprava vozovek kopíruje původní příčné a podélné řezy výškově. Ploché odvodnění bez rigolů a obrub je v původním provedení. V místech odbočujících oblouků křížení bude provedeno jen nejnutnější doplnění konstrukce. Krajnice budou zpevněny v minimální šíři 30 cm z vytěženého recyklátu v tl. 80 mm. V rámci recyklace podkladů bude prováděno vyrovnání hrubých nerovností v příčném i podélném směru a zhutnění pláně. Dopravní hřiště je umístěno na pozemku objednatele. Plochy komunikací jsou pro účely výpočtu v situaci označeny „A“ až „E“. Ve stavbě se nepočítá s ozeleněním okolních ploch. VZ0026560P17V00124702 VZMR/0201/17Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)21.06.20171 051 270,77 Kč s DPH, 868 818,82 Kč bez DPH, 182 451,95 Kč hodnota DPH31.08.201721.06.2017NeNe
Další údaje
13.07.2017 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Eva Trosbergováeva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-21-g5c7d9a89V provozu