Přihlásit
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
SML/ZP/0003/18: SPŠ Na Třebešíně, P 10 - rekonstrukce bazénu
Základní údaje
SPŠ Na Třebešíně, P 10 - rekonstrukce bazénuCelková rekonstrukce stávající budovy sportovního zázemí SPŠ Na Třebešíně v prostorách 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží spočívající ve změně povrchu vany plaveckého bazénu z keramického na nerezový plech, dispozičních úpravách šatnového zázemí, sprch a WC, kde budou rovněž rekonstruovány veškeré obklady a dlažby a rozvody vody a kanalizace, dále bude realizována výměna všech dotčených technologických souborů, tedy technologie úpravny bazénu, vzduchotechniky, vytápění, silnoproudých a slaboproudých rozvodů.SML/ZP/0003/18P18V00134873 Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)12.02.201834 720 742,82 Kč s DPH, 28 694 828,78 Kč bez DPH, 6 025 914,04 Kč hodnota DPH03.07.201812.02.2018NeNe
Další údaje
23.03.2018 11:0023.03.2018 11:00
Kontaktní osoba
Ing. Věra Labuťováinvestiční specialistka+420 236 005 916Vera.Labutova@praha.eu
Zastupující osoba
Ing. Petr Krauzinvestiční specialista+420 236 005 957Petr.Krauz@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
26099837
ROBRO s.r.o.
CZ
34 927 696,49 Kč s DPH, 28 865 864,87 Kč bez DPH, 6 061 831,62 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
48036315
DEREZA, společnost s ručením omezeným
CZ
35 867 002,65 Kč s DPH, 29 642 150,95 Kč bez DPH, 6 224 851,7 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
62957678
INVESSALES, spol. s. r. o.
CZ
34 773 275,98 Kč s DPH, 28 738 244,61 Kč bez DPH, 6 035 031,37 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
05191211
VPP Group a.s.
CZ
34 720 742,82 Kč s DPH, 28 694 828,78 Kč bez DPH, 6 025 914,04 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
04352530
T4 Building s.r.o.
CZ
37 896 469,33 Kč s DPH, 31 319 396,14 Kč bez DPH, 6 577 073,19 Kč hodnota DPH
Ano
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
05191211
VPP Group a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
AKVAHELP METAL spol. s r.o. Česká republika VPP Group a.s. 05191211
GasChem s.r.o Česká republika VPP Group a.s. 05191211
Lacus Technology s.r.o. Česká republika VPP Group a.s. 05191211
3 záznamy


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu