Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0037463: Silnice III/2915 Horní Řasnice - Jindřichovice pod Smrkem
Základní údaje
Silnice III/2915 Horní Řasnice - Jindřichovice pod SmrkemPředmětem plnění veřejné zakázky je celoplošná oprava asfaltového krytu silnice III/2915, která je vedena jak v intravilánu tak i v extravilánu. Začátek předmětné opravy začíná za křižovatkou silnic III/2918 x III/2915 a končí za křižovatkou se silnicí III/29110 v obci Jindřichovice pod Smrkem. Délka úseku je cca 4,246 km, proměnná šířka je 5,50 – 7,50 m. V rámci souvislé údržby komunikace bude provedena údržba zpevněných asfaltobetonových ploch vozovek a údržba obrusné vrstvy vozovky, asfaltového souvrství, asfaltových betonů v obrusné vrstvě a ložní vrstvě. V opravovaném úseku budou upraveny a napojeny stávající sjezdy a vjezdy ze sousedních pozemků, komunikací a prostory křižovatek. Dále bude provedeno vyčištění příkopů, zatrubněných příkopů v hospodářských sjezdech a vyčištění rigolů, provedena údržba a obnova krajnic. Součástí souvislé údržby je provedení vodorovného dopravního značení a obnova svislého dopravního značení, která spočívá ve výměně vybraného dožilého svislého dopravního značení a doplnění nových dopravních značek s reflexními prvky.VZ0037463P18V00133532 ZZVZ/0007/18Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)10.01.201823 535 651,34 Kč s DPH, 19 450 951,52 Kč bez DPH, 4 084 699,82 Kč hodnota DPH22 335 687,94 Kč s DPH, 18 459 246,23 Kč bez DPH, 3 876 441,71 Kč hodnota DPH27.03.201810.01.2018NeNe
Další údaje
30.01.2018 09:3030.01.2018 09:30
Kontaktní osoba
Ing. Romana Peknušováodborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek+420 485 226 992romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
60838744
STRABAG a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
22 335 687,94 Kč s DPH, 18 459 246,23 Kč bez DPH, 3 876 441,71 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-13-g638bb047V provozu