Přihlášení
Město Lošticenám. Míru 66/1, 78983 Loštice - Loštice, Česká republika00302945
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0030734: Zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635, část 1: cyklostezka a chodníky; část 2: veřejná zeleň; část 3: lávka
Základní údaje
Zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635, část 1: cyklostezka a chodníky; část 2: veřejná zeleň; část 3: lávkaPředmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v ulici Olomoucká v Lošticích (jedná se o průjezdní úsek silnice II/635). Úpravy spočívají v provedení rekonstrukce stávajících chodníků včetně nástupišť autobusových zastávek, vybudování nových chodníků, stezky pro chodce a cyklisty, vybudování parkovacích zálivů na silnici II. třídy, míst pro přecházení a přechodu pro chodce, dopravní značení. Dále je předmětem osazení veřejné zeleně a vybudování lávky pro pěší a cyklisty spolu s úpravou mostu č. 635-003. VZ0030734P17V00128730 34Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)18.09.201718.09.2017NeNe
Další údaje
13.10.2017 09:3013.10.2017 09:31Cyklostezka a chodníky1NeukončenoVeřejná zeleň2NeukončenoLávka3Neukončeno
Kontaktní osoba
Mgr. Jaromír Kašparosoba pověřená výkonem zadavatelských činností+420 461 721 749+420 725 735 521j.kaspar@tender-consulting.cz
Zadavatel
Z0000829Město LošticeObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00302945CZ00302945


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 9364:9365MV provozu