Přihlášení
Město Lošticenám. Míru 66/1, 78983 Loštice - Loštice, Česká republika00302945
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0030734: Zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635, část 1: cyklostezka a chodníky; část 2: veřejná zeleň; část 3: lávka
Základní údaje
Zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635, část 1: cyklostezka a chodníky; část 2: veřejná zeleň; část 3: lávkaPředmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v ulici Olomoucká v Lošticích (jedná se o průjezdní úsek silnice II/635). Úpravy spočívají v provedení rekonstrukce stávajících chodníků včetně nástupišť autobusových zastávek, vybudování nových chodníků, stezky pro chodce a cyklisty, vybudování parkovacích zálivů na silnici II. třídy, míst pro přecházení a přechodu pro chodce, dopravní značení. Dále je předmětem osazení veřejné zeleně a vybudování lávky pro pěší a cyklisty spolu s úpravou mostu č. 635-003. VZ0030734P17V00128730 3434Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)18.09.201728 396 973,67 Kč s DPH, 23 468 573,36 Kč bez DPH, 4 928 400,39 Kč hodnota DPH18.09.2017NeNe
Další údaje
13.10.2017 09:3013.10.2017 09:31Cyklostezka a chodníky1Zadáno18 502 063,89 Kč s DPH, 15 290 961,89 Kč bez DPH, 3 211 102 Kč hodnota DPH25.01.2018Veřejná zeleň2Zadáno1 570 517,8 Kč s DPH, 1 297 948,68 Kč bez DPH, 272 569,2 Kč hodnota DPH25.01.2018Lávka3Zadáno8 324 391,98 Kč s DPH, 6 879 662,79 Kč bez DPH, 1 444 729,19 Kč hodnota DPH25.01.2018
Kontaktní osoba
Mgr. Jaromír Kašparosoba pověřená výkonem zadavatelských činností+420 461 721 749+420 725 735 521j.kaspar@tender-consulting.cz
Zadavatel
Z0000829Město LošticeObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00302945CZ00302945
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Část zakázky
60838744
STRABAG a.s.
CZ
1. Cyklostezka a chodníky
48395013
ZAHRADA Olomouc s. r. o.
CZ
2. Veřejná zeleň
60838744
STRABAG a.s.
CZ
3. Lávka
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.6-39-g29ed59dV provozu