Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0029899: Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
Základní údaje
Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizaceAkce A: Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov Jedná se o dvoupodlažní objekt léčebny respiračních nemocí, který slouží pro pobyt dětí. Objekt je částečně podsklepený, suterénní část je z poloviny zapuštěna do terénu. Největší výška je cca 7,8m v zadní části, v přední části objektu 4,4m. Předmětem řešení jsou stavební úpravy spočívající v zateplení fasády pomocí KZS včetně nových fasádních výplní a klempířských prvků, zateplení stropu nad 1.PP (mezi vytápěnou a nevytápěnou zónou) a úpravy zpevněných ploch kolem objektu. Okolí objektu bude zachováno beze změn. Akce B: Dětská léčebna Cvikov stavební úpravy pavilonu D Předmětem je úprava dispozice stávajícího pavilonu. Stavební úpravy spočívají v likvidaci akusticky nevyhovujících dělících příček, soc. zařízení a zvětšení plochy pokojů na úkor chodby. V obytných buňkách bude vstupní chodba a z ní bude přístupný vlastní pokoj a soc. zařízení. V něm bude snížený strop. Z pokojů bude samostatný východ na terasu vně objektu. Budou provedeny nové instalační rozvody kanalizace, vody, elektro a odvětrání soc. zařízení. Rozvody ÚT budou stávající. Napojení kanalizace a vody bude na stávající rozvody v suterénu, odvětrání kanal. Potrubí bude do stávajícího prostupu střešní konstrukce s ukončením ventilační hlavicí. Odvětrání soc. zařízení bude vedeno instalační šachtou s vyvěšením pod stropní konstrukci mimo objekt do fasády. VZ0029899P17V00128141 ZZVZ/0118/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)05.09.201710 643 833,61 Kč s DPH, 8 796 556,71 Kč bez DPH, 1 847 276,9 Kč hodnota DPH28.11.201705.09.2017NeNe
Další údaje
12.10.2017 09:0012.10.2017 09:00
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 788hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
25008382
Aulický invest s.r.o.
CZ
8 974 173 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25427385
V a N CL s.r.o.
CZ
8 796 556,71 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
02634767
VERSANA s.r.o.
CZ
9 010 001,06 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
49101374
KN - STAV s.r.o.
CZ
9 088 766 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25427385
V a N CL s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-306-g96459ff3V provozu