Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0029981: Obnova dopravního značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera
Základní údaje
Obnova dopravního značení cyklotrasy KČT 17 Greenway JizeraPředmětem zakázky je obnova orientačního dopravního značení cyklotrasy KČT 17 v úseku Svijany (hranice LK) – Jizerka, Pod Bukovcem. Služba bude spočívat v odstranění poškozeného stávajícího orientačního dopravního značení a nahrazení novým dopravním značením, dále doplnění nového orientačního dopravního značení v místě „problémových“ lokalit, tzn. v místě chybějícího nebo špatně osazeného dopravního značení. Veškeré služby či práce musí být provedeny v souladu se souvisejícími platnými bezpečnostními a požárními předpisy, platných ČSN, evropských norem, vyhlášek a zákonů či nařízení vlády. Vlastní služby či práce musí být prováděny jménem oprávněné autorizované osoby. Po realizaci díla je požadováno pořízení podrobné fotodokumentace kompletního DZ na celé trase, které bude předáno v digitální formě s podrobnou specifikací umístění DZ v širších souvislostech (záběry musí specifikovat určení, kde je značka v prostoru umístěna, aby následně mohlo dojít k záznamu do elektronického pasportu). Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace.VZ0029981P17V00128183 VZMR/0289/17SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)06.09.2017405 592 Kč s DPH, 335 200 Kč bez DPH, 70 392 Kč hodnota DPH08.11.201706.09.2017NeNe
Další údaje
20.09.2017 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Ilona Vlachováilona.vlachova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26234912
GS PLUS s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-306-g96459ff3V provozu