Přihlásit
Obec Horní Studénky- 44, 78901 Horní Studénky - Horní Studénky, Česká republika00635944
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0033623: Chodník v obci Horní Studénky
Základní údaje
Chodník v obci Horní StudénkyVýstavba chodníku podél průjezdního úseku silnice II/368 v celé délce zastavěného území, což činí cca 0,55 km. Stavba bude užívána pro pěší dopravu v obci Horní Studénky. Šířka navrhovaného chodníku bude 1,5 m a jeho povrch bude proveden položením betonové dlažby tl. 6 cm, u sjezdů (součást průběžného chodníku) tl. 8 cm. Místa pro přecházení budou mít varovné pásy šířky 0,4 m provedené z kontrastní reliéfní dlažby. Cílem akce je zejména zvýšení bezpečnosti pěšího provozu a umožnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.VZ0033623P17V00130842 Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)02.11.20175 075 955,32 Kč s DPH, 4 195 004,4 Kč bez DPH, 880 950,92 Kč hodnota DPH5 075 955,32 Kč s DPH, 4 195 004,4 Kč bez DPH, 880 950,92 Kč hodnota DPH29.12.201701.11.2017NeNe
Další údaje
04.12.2017 10:0004.12.2017 10:05
Kontaktní osoba
Miroslav Rýznarstarosta+420 583 440 145obec@hornistudenky.cz
Zadavatel
Z0000542Obec Horní StudénkyObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00635944
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
60838744
STRABAG a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
5 075 955,32 Kč s DPH, 4 195 004,4 Kč bez DPH, 880 950,92 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu