Přihlásit
Ředitelství silnic a dálnic ČRNa Pankráci 546/56, 14000 Praha - Nusle, Česká republika65993390
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0033862: I/19 Chýnov
Základní údaje
I/19 Chýnov Jedná se o obchvat města Chýnov v délce 3,55 km, jehož realizací dojde k odklonu velmi silné tranzitní dopravy z centra města. Silnice I/19 je v tomto intravilánovém úseku výškově i směrově naprosto nevyhovující. Nová silnice bude dvoupruhovou komunikací kategorie S 11,5/80, která je vedena v extravilánu převážně po zemědělských pozemcích. Součástí stavby jsou dvě úrovňové křižovatky silnice I/19 a II/409 a jedna křižovatka s III/01915 na Lažany. Dále se zde nacházejí tři mostní objekty menšího rozsahu, což jsou dva podchody pro pěší a jeden mostek v km 112,080. Silnice bude v místech přiblížení k obytným částem města odhlučněna dle výsledků hlukové studie protihlukovými stěnami. Odvodnění bude zajištěno pomocí příkopů, rigolů a kanalizace do recipientu Chýnovský potok. Výstavba nové komunikace také vyvolá přeložky stávajících inženýrských sítí a vegetační úpravy. Realizací této stavby se výrazně zlepší životní prostředí, pohoda obyvatel, sníží se hluková a emisní zátěž v obytné zástavbě a především se zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu. VZ0033862P17V00131061 Z2017-03078505PT-001347Stavební práceOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)316 528 042,28 Kč s DPH, 261 593 423,37 Kč bez DPH, 54 934 618,91 Kč hodnota DPH17.10.201806.11.2017NeNe
Další údaje
10.04.2018 10:00
Kontaktní osoba
Anna Hambergerováanna.hambergerova@rsd.cz
Zastupující osoba
Ing. Jan Kroupajan.kroupa@rsd.cz
Zadavatel
Z0003026Ředitelství silnic a dálnic ČRPříspěvková organizaceStátní příspěvková organizaceJiný65993390
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
62242105
SILNICE GROUP a.s.
CZ
382 301 831,72 Kč s DPH, 315 951 927,04 Kč bez DPH, 66 349 904,68 Kč hodnota DPH
Ano
Ne
Ne
43005560
Porr a.s.
CZ
336 190 925,46 Kč s DPH, 277 843 740,05 Kč bez DPH, 58 347 185,41 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
432 227 546,81 Kč s DPH, 357 212 848,6 Kč bez DPH, 75 014 698,21 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
00014915
Metrostav a.s.
CZ
452 638 034,41 Kč s DPH, 374 081 020,17 Kč bez DPH, 78 557 014,24 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26177005
COLAS CZ, a.s.
CZ
379 699 543,05 Kč s DPH, 313 801 275,25 Kč bez DPH, 65 898 267,8 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
431 969 526,53 Kč s DPH, 356 999 608,7 Kč bez DPH, 74 969 917,83 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
60838744
STRABAG a.s.
CZ
373 236 070,02 Kč s DPH, 308 459 562 Kč bez DPH, 64 776 508,02 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
28169522
GEOSAN GROUP a.s.
CZ
381 028 871,74 Kč s DPH, 314 899 894 Kč bez DPH, 66 128 977,74 Kč hodnota DPH
Ano
Ne
Ne
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
316 528 042,28 Kč s DPH, 261 593 423,37 Kč bez DPH, 54 934 618,91 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu