Přihlásit
Město Lošticenám. Míru 66/1, 78983 Loštice - Loštice, Česká republika00302945
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0036452: Stavební úpravy objektu č.p. 454/27, Loštice
Základní údaje
Stavební úpravy objektu č.p. 454/27, LošticePředmětem zakázky je provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 454/27 parc.č.464/3, LOŠTICE“ zpracovanou projektovou kanceláří Ing. arch. Milan Heidenreich – PROJEKCE sdružení podnikatelů (dále též jako „projektová dokumentace“) a zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k řádnému provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy.VZ0036452P17V00132629 38Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)13.12.20178 648 259,27 Kč s DPH, 7 520 225,45 Kč bez DPH, 1 128 033,82 Kč hodnota DPH05.04.201812.12.2017NeNe
Další údaje
22.01.2018 13:3022.01.2018 13:31
Kontaktní osoba
Bc. Šárka Seifertová Havelková+420 583 401 800+420 603 560 816starostka@mu-lostice.cz
Zastupující osoba
Mgr. Jaromír Kašpar+420 725 735 521j.kaspar@area2000.cz
Zadavatel
Z0000829Město LošticeObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00302945CZ00302945
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
02241943
Obchodní centrum SAN s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu