Přihlásit
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora - Žižkov, Česká republika46356967
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0037395: Kanalizace a ČOV Onomyšl, Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš
Základní údaje
Kanalizace a ČOV Onomyšl, Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, RozkošOdkanalizování místních částí Křečovice, Rozkoš a Miletín obce Onomyšl splaškovou tlakovou kanalizací, zaústěnou do stávající ČOV obce Onomyšl, která bude intenzifikována a dále výstavba vodovodu v Onomyšli vč. m. č. Rozkoš, Miletín a Křečovice, napojeného na SV Kutná Hora z obce Solopysky pomocí automatické tlakové stanice.VZ0037395P18V00133352 Stavební práceUžší řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)04.01.201864 582 377,51 Kč s DPH, 53 373 865,71 Kč bez DPH, 11 208 511,8 Kč hodnota DPH32 292 210,82 Kč s DPH, 26 687 777,54 Kč bez DPH, 5 604 433,28 Kč hodnota DPH04.04.201804.01.2018NeNe
Další údaje
05.03.2018 08:0005.03.2018 08:0029.01.2018 12:00
Kontaktní osoba
Ing. Jiří Březina+420 495 541 341vis@vishk.cz
Zadavatel
Z0000691Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný46356967
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
27085201
VPK Suchý s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
01881515 BNE Power s.r.o. Česká republika VPK Suchý s.r.o. 27085201
06626475 Geodézie Kolín s.r.o. Česká republika VPK Suchý s.r.o. 27085201
2 záznamy
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
32 292 210,82 Kč s DPH, 26 687 777,54 Kč bez DPH, 5 604 433,28 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu