Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0040308: CSP Litoměřice, Domov Na Svobodě, Čížkovice - reko hlavní budovy
Základní údaje
CSP Litoměřice, Domov Na Svobodě, Čížkovice - reko hlavní budovyPředmětem plnění jsou tyto stavební práce: 1. etapa - Rekonstrukce prostor I. PP Stavební úpravy řeší změny dispozice I. PP zejména s ohledem na požadavek řešení prodloužení osobního výtahu do tohoto podlaží. Dalšími stavebními úpravami je změna uspořádání sociálního zázemí zaměstnanců DNS Čížkovice a drobné změny skladových prostor. 2. etapa - Rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace kuchyně Stávající vzduchotechnika v prostoru kuchyně je kapacitně nevyhovující a z tohoto důvodu bude provedena vzduchotechnika nová s rekuperační jednotkou, umístěnou vně hlavní budovy. Zařízení vlastní technologie kuchyně se nemění a z tohoto důvodu se nebude upravovat elektroinstalace v prostou kuchyně. 3. etapa - Kompletní výměna výplní Stávající dřevěné výplně jsou za hranicí své životnosti a zcela nevyhovují z hlediska požadovaných vlastností podle ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov. Z tohoto důvodu bude provedena náhrada stávajících výplní za nová dřevěná eurookna s doplněním stínících žaluzií vně stávajících výplní. 4. etapa - Rekonstrukce fasády a provedení kompletního zateplení Tyto práce mohou být provedeny pouze po dokončené kompletní 3. etapě nebo společně s touto etapou. Jedná se o zateplení fasády a provedení prací souvisejících s odvedením vlhkosti kolem obvodového zdiva v prostoru zahrady. Jednotlivé etapy mohou probíhat v souběhu, přičemž čtvrtá etapa bude zahájena buď po dokončení třetí etapy, nebo souběžně s touto etapou. VZ0040308P18V00134874 VZ-INV-32/INV/2018/SPStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)12.02.201812 790 017,07 Kč s DPH, 11 121 753,97 Kč bez DPH, 1 379 942,39 Kč hodnota DPH02.05.201812.02.2018NeNe
Další údaje
08.03.2018 09:0008.03.2018 09:01
Kontaktní osoba
Monika Telecká+420 475 657 318telecka.m@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
25008196
ALLKON s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
00526282
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
27347311
NATURTEP spol. s r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
27347311
NATURTEP spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu