Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0040716: SVK Ústí n. L. – vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie - dodávka
Základní údaje
SVK Ústí n. L. – vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie - dodávkaPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení technologie RFID (radio freqency identification). Jedná se o moderní a pokrokové řešení pro identifikaci a zabezpečení dokumentů v knihovně. Zjednodušuje procesy výpůjček a návratů jakýchkoli dokumentů nebo médií v knihovně. Současně chrání fond knihovny a zrychluje také proces inventarizace a vyhledávání dokumentů. RFID sestává z hardwarových a softwarových komponentů. Software zajišťuje integraci a bezproblémový běh s jakýmkoliv knihovním informačním systémem a jednoduchou administrací. Vysoká stabilita a zároveň flexibilita jsou klíčovými vlastnostmi řešení RFID. Z hlediska umístění (do stávajících prostor) je nejnáročnějším zařízením automat na vracení knih. Jedná se o zařízení, které slouží čtenářům k samoobslužnému vracení médií bez účasti personálu knihovny 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Výhody tohoto zařízení jsou zřetelné zejména při jeho propojení s automatickou třídící linkou. Zařízení je několik typů lišících se rychlostí třídění, vybavením např. tiskárnou stvrzenek, dotykovou obrazovkou apod., součástí návratového automatu jsou třídící moduly, z nichž se pak sestavuje příslušný modulární systém dle potřeb knihovny. Pro umístění samoobslužného návratového systému byl zvolen objekt SVK v ulici Velká Hradební 45, Ústí nad Labem. Je to objekt, v němž je těžiště pracovišť pracovníků IT, je zde též umístěn server. V rámci umístění technologie RFID pak budou v jednotlivých budovách, odděleních a pobočkách knihovny umístěny jednotlivé zařízení systému – ovládací jednotky, čtečky, antény, samoobslužný asistent (selfcheck). V každé pobočce i oddělení bude nainstalována jedna až tři RFID čtečky, zpravidla na knihovnickém pultu. Dále bude umístěna vždy jedna RFID ovládací jednotka. U vchodů a východů budou umístěny RFID antény na ocelové nosné konstrukci. Počty, umístění a řešení jednotlivých prvků jsou určeny v projektové dokumentaci. Součástí zakázky je i dodávka 800 tisíc ks RFID štítků.VZ0040716P18V00135173 Z2018-005442VZ-INV-34/INV/2018/DOD–63.17DodávkyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)14.02.20186 511 010 Kč s DPH, 5 381 000 Kč bez DPH, 1 130 010 Kč hodnota DPH03.08.2018589767116.02.2018NeNe
Další údaje
14.05.2018 10:0014.05.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Iva Mrkvanová+420 475 657 303mrkvanova.i@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
Arfido Sp. z o.o.
PL
8 072 273 Kč s DPH, 6 671 300 Kč bez DPH, 1 400 973 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
25150707
LANius s.r.o.
CZ
6 511 010 Kč s DPH, 5 381 000 Kč bez DPH, 1 130 010 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25150707
LANius s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu