Přihlásit
Město Lošticenám. Míru 66/1, 78983 Loštice - Loštice, Česká republika00302945
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0040801: Místní komunikace I.etapa včetně likvidace dešťových vod lokalita K Pešti + smíšená stezka pro chodce a cyklisty Loštice-Žádlovice
Základní údaje
Místní komunikace I.etapa včetně likvidace dešťových vod lokalita K Pešti + smíšená stezka pro chodce a cyklisty Loštice-ŽádlovicePředmětem veřejné zakázky je část projektu „RD města Loštice – lokalita K Pešti, Dopravní a technická infrastruktura a to objekty SO 01 Komunikace, SO 02 Kanalizace dešťová a SO 06 Smíšená stezka. Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové místní komunikace k 15-ti rodinným domům, úsek A celkové délky 172m bude odbočovat kolmo ze silnice III/03539, komunikace bude obousměrná dvoupruhová, šířky 5,5m mezi zvýšenými obrubami. V km 0,148 jejího staničení z ní bude odbočovat komunikace B. Za touto křižovatkou bude komunikace A pokračovat jen krátkým úsekem a bude zde sloužit pouze pro příjezd ke třem domkům, proto se zde zužuje na 4,5m. Komunikace B délky 39m bude zajišťovat příjezd pro jeden domek. Je navržena v šířce 5,5m. Obě komunikace jsou slepé, jejich křižovatka bude sloužit jako obratiště. VZ0040801P18V00135230 43Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)20.02.20186 063 765,66 Kč s DPH, 5 011 376,58 Kč bez DPH, 1 052 389,08 Kč hodnota DPH6 063 764,96 Kč s DPH, 5 011 376 Kč bez DPH, 1 052 388,96 Kč hodnota DPH03.05.201819.02.2018NeNe
Další údaje
14.03.2018 10:0014.03.2018 10:01
Kontaktní osoba
Mgr. Josef Zikareferent úseku investic, stavebního řízení, územního plánování a dopravy+420 583 401 805zika@mu-lostice.cz
Zadavatel
Z0000829Město LošticeObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00302945CZ00302945
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
03199339
AVJ-STAVBY s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
6 063 764,96 Kč s DPH, 5 011 376 Kč bez DPH, 1 052 388,96 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu