Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0040874: Evaluace projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji
Základní údaje
Evaluace projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém krajiPředmětem veřejné zakázky je evaluace projektu „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“. Karta projektu je uvedena v příloze č. 4 této výzvy. Logický model projektu je v příloze č. 6 této výzvy. Hlavním cílem evaluace bude vyhodnocení, zda a do jaké míry došlo ke splnění cílů projektu, zejména: 1) vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji na období 2018-2020 v souladu s metodikou MPSV – Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni 2) vznik Akčních plánů pro roky 2018 – 2020 3) vznik metodiky kontrolní činnosti Odboru sociálních věcí KÚ Libereckého kraje a její zavedení do praxe, včetně vyškolení kontrolního týmu odboru sociálních věcí KÚ Libereckého kraje a její provázanost s kartami řešených potřeb sociálních služeb Libereckého kraje 4) rozšíření stávající IT aplikace Libereckého kraje a vytvoření katalogu sociálních služeb 5) informovanost veřejnosti o sociálních službách, resp. sociální problematice, informační kampaň 6) vyškolení pracovníků kraje a obcí v oblasti síťování, plánování a definování potřebnost sociálních služeb. Cílovou skupinu tvoří: • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování • Pracovníci v sociálních službách • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice • Sociální pracovníci Evaluace projektu bude obsahovat jak procesní evaluaci, tedy jak je nastaven projekt - ověření funkčnosti struktury projektu, tak i dopadovou evaluaci, která by měla ověřovat jak krátkodobé, tak dlouhodobé dopady. Evaluace tedy zhodnotí, zda došlo k vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji v souladu s metodikou MPSV – Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni, což představuje vyhodnocení jednotlivých činností procesu plánování rozvoje sociálních služeb dle evaluačních formulářů uvedených v metodice – viz příloha ZD č. 7. Evaluace dále zhodnotí, zda došlo k vytvoření funkční IT aplikace ke sběru dat, a zda realizace projektu měla očekávané přínosy. VZ0040874P18V00135296 VZMR/0314/17SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)20.02.2018252 890 Kč s DPH, 209 000 Kč bez DPH, 43 890 Kč hodnota DPH16.07.201820.02.2018NeNe
Další údaje
12.03.2018 10:30
Kontaktní osoba
Bc. Eva Trosbergováeva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
63144883
Asistenční centrum, a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu