Přihlásit
Obec Pěnčín- 57, 46821 Pěnčín - Pěnčín, Česká republika00262501
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0041209: Oprava severní hřbitovní zdi v části Huť, obec Pěnčín
Základní údaje
Oprava severní hřbitovní zdi v části Huť, obec PěnčínPředmětem plnění této veřejné zakázky je údržba a stavební opravy severní hřbitovní zdi hřbitova v Huti, na p.p.č. 924 k.ú. Huť, obec Pěnčín. Oprava severní hřbitovní zdi bude provedena v celé její délce a výšce. Oprava obsahuje demolici stávajících vadných stěn, výkop nových základů v nové rovině pod a podél původních základů, zapažení stěn stávajících základů proti vybočeni po odkopání, betonování nových základů s předp. základ. spárou cca 500-1000 mm pod základovou spáru stávajících ponechaných zakladu včetně konstrukční výztuže, vybetonování koruny nového zakladu s přetažením nad stávající, spřažení s nosnou výztuží koruny a následné zdění náhrobků ze stávajícího materiálu, zdění zdiva a náhrobku z nových materiálů (pro poškozené zdivo a náhrobky), Zámečnické a truhlářské práce související s obnovou a rekonstrukci původních částí pletivového a dřevěného laťovaného oplocení, terénní a sadové úpravy.VZ0041209P18V00135525 VZMR/04/2018Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)21.02.20181 754 311 Kč s DPH, 1 449 844 Kč bez DPH, 304 467 Kč hodnota DPH26.02.2018NeNe
Další údaje
05.03.2018 16:00
Kontaktní osoba
Admin Adminstarostka@pencin.cz
Zadavatel
Z0000786Obec PěnčínObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00262501


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu