Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0041830: „Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA“
Základní údaje
„Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA“Jedná se o změnu dokončené stavby.Objekt bude využíván jako malířský a sochařský ateliér pro děti s depozitářem grafik a soch, paspartovací a restaurátorskou dílnou a souvisejícími kancelářskými prostory a sociálním zázemím. Objekt navrhovaného ateliéru splňuje požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhl. OTP 268/2009 ve znění pozdějších předpisů. Návrh stavebních úprav je navržen s ohledem na požadavky vyhl. 368/2008 (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace). Navržené dispozice objektu umožňují přístup občanů resp. dětí s omezenou schopností pohybu.VZ0041830P18V00136054 Z2018-007258OVZI10182/2018/kacuStavební práceOtevřené řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)06.03.201825 934 686,56 Kč s DPH, 21 433 625,26 Kč bez DPH, 4 501 061,3 Kč hodnota DPH06.08.2018641360707.03.2018NeNe
Další údaje
10.04.2018 09:5010.04.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Kateřina Cundová+420 386 720 405cundova@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002834Alšova jihočeská galeriePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekJiný00073512
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
43005560
Porr a.s.
CZ
31 874 841 Kč s DPH, 26 342 844 Kč bez DPH, 5 531 997 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
46683046
KOČÍ a.s.
CZ
26 862 269 Kč s DPH, 22 200 222 Kč bez DPH, 4 662 047 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
25186973
SAHAN CB s.r.o.
CZ
27 770 574,4 Kč s DPH, 22 950 888 Kč bez DPH, 4 819 686,4 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
47239701
MANE STAVEBNÍ s.r.o.
CZ
25 934 686,56 Kč s DPH, 21 433 625,26 Kč bez DPH, 4 501 061,3 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26015889
HORA s.r.o.
CZ
30 849 855 Kč s DPH, 25 495 748 Kč bez DPH, 5 354 107 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
47239701
MANE STAVEBNÍ s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
63275694 AER SERVIS s.r.o. Česká republika MANE STAVEBNÍ s.r.o. 47239701
60837161 ČES – ČESKOBUDĚJOVICKÁ ELEKTROMONTÁŽNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Česká republika MANE STAVEBNÍ s.r.o. 47239701
28157915 OKNO servis CB s.r.o. Česká republika MANE STAVEBNÍ s.r.o. 47239701
42324254 OTIS a.s. Česká republika MANE STAVEBNÍ s.r.o. 47239701
4 záznamy


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu