Přihlášení
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0042162: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budov školy, instalace vzduchotechniky a výstavba odborných učeben
Základní údaje
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budov školy, instalace vzduchotechniky a výstavba odborných učebenPředmětem projektu je osazení nuceného větrání s rekuperací pro prostory učeben, šaten a hygienického zázemí. Systém bude vybaven ohřevem přívodního vzduchu a zpětným získáváním tepla. Součástí instalace budou rovněž infračervená čidla (IR senzory) pro možnost regulace chodu zařízení dle koncentrace CO2. V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy sociálního zařízení v hlavní budově (provedení bezbariérového WC) a provedení nové přístupové rampy pro imobilní osoby do objektu školy. Dál je předmětem výstavba nového vnitřního výtahu a mo-dernizace stávajících dvou laboratoří pro výuku oboru Aplikovaná chemie.Předmětem díla je realizace energetických úsporných opatření, spočívající v zateplení všech objektů školy (objekt A-výuková část, objekt B-administrativní část, objekt C-zázemí odborného výcviku, objekt D-tělocvična) - zateplení obvodového pláště včetně střech - a ve výměně původních otvorových výplní. Dále dojde k vyregulování otopné soustavy a zavedení systému energetického managementu.VZ0042162P18V00136257 Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)09.03.201809.03.2018NeNe
Další údaje
04.04.2018 10:0004.04.2018 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Jaromír Zikmundzaměstnanec+420 585 508 526j.zikmund@kr-olomoucky.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 9123V provozu