Přihlásit
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0042162: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budov školy, instalace vzduchotechniky a výstavba odborných učeben
Základní údaje
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budov školy, instalace vzduchotechniky a výstavba odborných učebenPředmětem projektu je osazení nuceného větrání s rekuperací pro prostory učeben, šaten a hygienického zázemí. Systém bude vybaven ohřevem přívodního vzduchu a zpětným získáváním tepla. Součástí instalace budou rovněž infračervená čidla (IR senzory) pro možnost regulace chodu zařízení dle koncentrace CO2. V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy sociálního zařízení v hlavní budově (provedení bezbariérového WC) a provedení nové přístupové rampy pro imobilní osoby do objektu školy. Dál je předmětem výstavba nového vnitřního výtahu a mo-dernizace stávajících dvou laboratoří pro výuku oboru Aplikovaná chemie.Předmětem díla je realizace energetických úsporných opatření, spočívající v zateplení všech objektů školy (objekt A-výuková část, objekt B-administrativní část, objekt C-zázemí odborného výcviku, objekt D-tělocvična) - zateplení obvodového pláště včetně střech - a ve výměně původních otvorových výplní. Dále dojde k vyregulování otopné soustavy a zavedení systému energetického managementu.VZ0042162P18V00136257 Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)09.03.201853 988 622,84 Kč s DPH, 44 618 696,56 Kč bez DPH, 9 369 926,28 Kč hodnota DPH12.06.201809.03.2018NeNe
Další údaje
09.04.2018 10:0009.04.2018 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Jaromír Zikmundzaměstnanec+420 585 508 526j.zikmund@kr-olomoucky.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25896873
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
73926922 Ing.Marcela Doubravská Česká republika PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. 25896873
71923390 Marek Hromada Česká republika PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. 25896873
42864771 MORYS s.r.o. Česká republika PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. 25896873
46342796 OHL ŽS, a.s. Česká republika PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. 25896873
4 záznamy


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu