Přihlásit
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OSI/OR/0002/18: Stavba č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice – projektová a inženýrská činnost
Základní údaje
Stavba č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice – projektová a inženýrská činnostPředmětem veřejné zakázky je na podkladě Koncepční studie ulice Bělohorské zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČO 70883858 stavby č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice (dále jen „stavba“): a) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. předběžného (orientačního) rozpočtu stavby; b) inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí; c) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení; d) inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení; e) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a f) výkon autorského dozoru při výstavbě.OSI/OR/0002/18P18V00141654 Z2018-009085SlužbyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)12.06.201818 755 000 Kč s DPH, 15 500 000 Kč bez DPH, 3 255 000 Kč hodnota DPH10.12.2018704150715.06.2018NeNe
Další údaje
23.08.2018 09:3023.08.2018 10:30
Kontaktní osoba
Lukáš Křesálek+420 778 088 818tender@justitia.cz
Zastupující osoba
Lukáš Křesálek+420 778 088 818tender@justitia.cz
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581
Informace o veřejném certifikátu
OSI/OR/0002/18 - Stavba č- 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice – projektová a inženýrská činnost.crt
12.06.2018 06:11:08475 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
Společnost „SG Bělohorská“
CZ
18 755 000 Kč s DPH, 15 500 000 Kč bez DPH, 3 255 000 Kč hodnota DPH
Ano
Ne
Ne
SATRA – DIPRO – BĚLOHORSKÁ
CZ
15 675 550 Kč s DPH, 12 955 000 Kč bez DPH, 2 720 550 Kč hodnota DPH
Ano
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Společnost „SG Bělohorská“
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu