Přihlásit
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora - Žižkov, Česká republika46356967
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0045107: Vlkaneč, lokalita u Kovářáku, novostavba vodovodu a kanalizace
Základní údaje
Vlkaneč, lokalita u Kovářáku, novostavba vodovodu a kanalizace Provádění zemních a montážních prací pro následující objekty: SO 01,02 - vodovodní řady De 90 mm v celkové délce 830 m SO 03,04,05 - kanalizační gravitační stoky DN 300 v celkové délce 143 m SO 06 - kanalizační výtlačný řad De 90 v délce 341 m PS 01 - ATS ve VDJ Vlkaneč PS 02 - ČSOVVZ0045107P18V00138552 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)5 492 352,76 Kč s DPH, 4 539 134,51 Kč bez DPH, 953 218,25 Kč hodnota DPH5 228 824,98 Kč s DPH, 4 321 342,96 Kč bez DPH, 907 482,02 Kč hodnota DPH18.04.201819.04.2018NeNe
Další údaje
15.03.2018 14:0015.03.2018 14:00
Kontaktní osoba
Admin Admin+420 327 588 111info@vhskh.cz
Zadavatel
Z0000691Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný46356967
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
29414431
ROKOS STAVBY s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
5 228 824,98 Kč s DPH, 4 321 342,96 Kč bez DPH, 907 482,02 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu