Přihlásit
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.Čéčova 2248/44, 37004 České Budějovice - České Budějovice 3, Česká republika25157337
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0045136: STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠŤOVÝCH STĚN panelových domů Fr. Ondříčka 22, 24 a 26, 370 11 České Budějovice
Základní údaje
STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠŤOVÝCH STĚN panelových domů Fr. Ondříčka 22, 24 a 26, 370 11 České BudějovicePředmětný objekt je panelový dům, který je uskupením tří sekcí typizovaných panelových objektů. Jedná se o objekt s celkem pěti obytnými podlažími (4 běžná patra + jednopodlažní pozdější nástavba) a technickým přízemím. V technickém přízemí se nacházejí sklepní a další podružné prostory, v části též část obytná s bytovými jednotkami. Objekt je využíván pro bydlení, celkem je v objektu 60 bytových jednotek. Účelem stavebních úprav je nahrazení již nevyhovující stávající prosklené schodišťové stěny s ocelovým rámem novou vyzdívkou s kontaktním zateplením a standardními okenními výplněmi. Stávající dosud původní prosklená schodišťová stěna bude nahrazena novou vyzdívkou z pórobetonových tvárnic do nové podpůrné ocelové konstrukce. Zvenčí budou vyzdívky opatřeny systémem ETICS v tl. 100mm. Na mezipodestách budou osazena nová třídílná okna obdobného uspořádání a velikosti jako jsou okna stávající v bytech. Nová okna osazena na vnitřní líc vyzdívek. Veškeré stavební úpravy a řešení konstrukcí je patrné především z výkresové části této dokumentace. Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. Veškeré stavební práce a řešení konstrukcí, viz výkazy výměr, výkresová a architektonická část. VZ0045136P18V00138571 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)19.04.2018748 996 Kč bez DPH884 432,8 Kč s DPH, 769 072 Kč bez DPH, 115 360,8 Kč hodnota DPH19.04.2018NeNe
Další údaje
02.05.2018 10:00
Kontaktní osoba
Jiří JiříkJirikJiri@sdcb.cz
Zastupující osoba
Ladislav ValešProvozně technický náměstekValesLadislav@sdcb.cz
Zadavatel
Z0000043SPRÁVA DOMŮ s.r.o.Společnost s ručením omezenýmÚzemní samosprávní celekJiný25157337CZ25157337
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
Isolite JH s.r.o.
CZ
748 996 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Isolite JH s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
884 432,8 Kč s DPH, 769 072 Kč bez DPH, 115 360,8 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu