Přihlášení
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.Čéčova 2248/44, 37004 České Budějovice - České Budějovice 3, Česká republika25157337
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0045136: STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠŤOVÝCH STĚN panelových domů Fr. Ondříčka 22, 24 a 26, 370 11 České Budějovice
Základní údaje
STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠŤOVÝCH STĚN panelových domů Fr. Ondříčka 22, 24 a 26, 370 11 České BudějovicePředmětný objekt je panelový dům, který je uskupením tří sekcí typizovaných panelových objektů. Jedná se o objekt s celkem pěti obytnými podlažími (4 běžná patra + jednopodlažní pozdější nástavba) a technickým přízemím. V technickém přízemí se nacházejí sklepní a další podružné prostory, v části též část obytná s bytovými jednotkami. Objekt je využíván pro bydlení, celkem je v objektu 60 bytových jednotek. Účelem stavebních úprav je nahrazení již nevyhovující stávající prosklené schodišťové stěny s ocelovým rámem novou vyzdívkou s kontaktním zateplením a standardními okenními výplněmi. Stávající dosud původní prosklená schodišťová stěna bude nahrazena novou vyzdívkou z pórobetonových tvárnic do nové podpůrné ocelové konstrukce. Zvenčí budou vyzdívky opatřeny systémem ETICS v tl. 100mm. Na mezipodestách budou osazena nová třídílná okna obdobného uspořádání a velikosti jako jsou okna stávající v bytech. Nová okna osazena na vnitřní líc vyzdívek. Veškeré stavební úpravy a řešení konstrukcí je patrné především z výkresové části této dokumentace. Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. Veškeré stavební práce a řešení konstrukcí, viz výkazy výměr, výkresová a architektonická část. VZ0045136P18V00138571 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)19.04.201819.04.2018NeNe
Další údaje
02.05.2018 10:00
Kontaktní osoba
Jiří JiříkJirikJiri@sdcb.cz
Zastupující osoba
Ladislav ValešProvozně technický náměstekValesLadislav@sdcb.cz
Zadavatel
Z0000043SPRÁVA DOMŮ s.r.o.Společnost s ručením omezenýmÚzemní samosprávní celekJiný25157337CZ25157337


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.6V provozu