Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0046049: Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu C a rekonstrukce pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“
Základní údaje
Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu C a rekonstrukce pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akce: a) Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou Předmětem návrhu jsou stavební úpravy spojené s komplexním zateplením obálky budovy a dílčí úpravy technického zařízení budovy. Zejména se jedná o zateplení fasády pomocí KZS, výměna veškerých fasádních výplní otvorů, zateplení podlahy půdy, rekonstrukce střechy, vyvolané úpravy klempířských prvků a bleskosvodu, nucené větrání kuchyňského prostoru s rekuperací tepla, instalace solárních panelů pro ohřev TUV s napojením do areálového systému, vyregulování topného systému a vyvolané úpravy či doplnění systému MaR. Z architektonického hlediska se uvažuje zachování stávajícího hmotného řešení pavilonu. Po nové výtvarné ztvárnění fasády je žádoucí zachování kompaktnosti s ostatními pavilony v areálu. V rámci projektu musí být vyřešeny požadavky bezpečnostní, hygienické, protipožární, akustické, bezbariérové, atd. b) Rekonstrukce pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou Záměrem je změna kuchyně v 1.NP a 2.NP pavilonu C, která zajistí rozšíření kapacity ze současných 150 na 300 jídel a zároveň optimalizuje využití prostoru v pavilonu C. Dojde k vytvoření nových skladovacích prostor, řešení komunikací a vyvolaných stavebních zásahů do dalších hospodářských prostor např. centrálního výměníku tepla. Cílem je výroba 150 jídel pro vlastní provoz Domova pro seniory, výroba dalších 150 jídel na externí vývoz, hospodárný provoz kuchyně na úrovni současných standardů včetně dílčí modernizace kuchyňského vybavení, využití uspořené plochy na chybějící skladové prostory pro Domov pro seniory. VZ0046049P18V00139392 ZZVZ/0051/18SlužbyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)02.05.20181 677 060 Kč s DPH, 1 386 000 Kč bez DPH, 291 060 Kč hodnota DPH06.08.201804.05.2018NeNe
Další údaje
08.06.2018 08:3008.06.2018 08:30
Kontaktní osoba
Ing. Romana Peknušová+420 485 226 992romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
22801936
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu