Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0046403: Přístavba, nástavba a stavební úpravy Gymnázia Strakonice za účelem zajištění bezbariérového užívání
Základní údaje
Přístavba, nástavba a stavební úpravy Gymnázia Strakonice za účelem zajištění bezbariérového užíváníPředmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce směřující k bezbariérovému zpřístupnění komplexu gymnázia a umožnění bezbariérového pohybu mezi jednotlivými objekty (umožnění vzájemného pohybu mezi parkovištěm, venkovním hřištěm, učebnami, specializovanými učebnami, laboratořemi, jídelnou, studentským klubem a knihovnou), oprava a modernizace stávajících sociálních zařízení a současně umožnění jejich používání osobám s omezenou schopností pohybu. Před realizací stavby zadavatel požaduje po vybraném dodavateli zpracování podrobné dílenské dokumentace, která bude odsouhlasena zhotovitelem (autorem) projektové dokumentace (PD). V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). VZ0046403P18V00139540 OVZI46929/2018/kacuStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZrušenaNe (veřejná zakázka)10.05.201810.05.2018NeNe
Další údaje
04.06.2018 14:2004.06.2018 14:30
Kontaktní osoba
Ing. Kateřina Cundová+420 386 720 405cundova@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002891Gymnázium, Strakonice, Máchova 174Příspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekJiný60650443


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu