Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0046497: „Rekonstrukce silnice II/141 průtah Bavorov“
Základní údaje
„Rekonstrukce silnice II/141 průtah Bavorov“Stavba se nachází v zastavěném území města Bavorov. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce cca 634,06 m komunikace II/141. Předmětné území se nachází v části města od náměstí severně na konec města. Součástí stavby je i řešení odvodnění veškerých předmětných zpevněných ploch (vozovky, chodníky). Dále je součástí stavby rekonstrukce veřejného osvětlení, kterou bude financovat město Bavorov. Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Jihočeský kraj a město Bavorov na základě uzavřené smlouvy o společném zadávání. Stavba obsahuje 5 stavebních objektů rozdělené dle investorů následovně: Jihočeský kraj - SO 101 Silnice II/141, SO 103 Dopravně inženýrské opatření Město Bavorov – SO 102 - Chodníky, SO 102.1 – Chodníky – nový chodník, SO 401 Veřejné osvětlení Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s realizací stavby „Rekonstrukce silnice II/141 - průtah Bavorov“ budou probíhat i práce na výměnách a pokládkách inženýrských sítí – veřejné osvětlení umístěných v průtahu (akce Města Bavorov). Z tohoto důvodu je nutné stavební práce koordinovat s dalšími zhotoviteli a stavebníky a umožnit jejich činnost na převzatém staveništi a dohodnout podmínky ochrany bezpečnosti práce na staveništi. VZ0046497P18V00139614 Z2018-024166OVZI47065/2018/kacuStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)11.05.201819 140 571,18 Kč s DPH, 15 818 653,87 Kč bez DPH, 3 321 917,31 Kč hodnota DPH13.07.2018616289511.05.2018NeNe
Další údaje
01.06.2018 13:1501.06.2018 13:30
Kontaktní osoba
Ing. Kateřina Cundová+420 386 720 405cundova@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
19 275 633,61 Kč s DPH, 15 930 275,71 Kč bez DPH, 3 345 357,9 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
60838744
STRABAG a.s.
CZ
19 140 571,18 Kč s DPH, 15 818 653,87 Kč bez DPH, 3 321 917,31 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
19 348 951,7 Kč s DPH, 15 990 869,17 Kč bez DPH, 3 358 082,53 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
43005560
Porr a.s.
CZ
19 417 561,56 Kč s DPH, 16 047 571,54 Kč bez DPH, 3 369 990,02 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
60838744
STRABAG a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
482505003 Dopravní značení Jan Nevšímal - JANEV Česká republika STRABAG a.s. 60838744
28116984 REMAS CZ s.r.o. Česká republika STRABAG a.s. 60838744
2 záznamy


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu