Přihlásit
Technologická agentura ČREvropská 1692/37, 16000 Praha - Dejvice, Česká republika72050365
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0046621: Provedení auditu účetních závěrek za účetní období let 2018-2020
Základní údaje
Provedení auditu účetních závěrek za účetní období let 2018-2020Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu účetních závěrek TA ČR za roky 2018-2020. Povinnost mít každoročně auditovanou účetní závěrku vyplývá ze statutu TA ČR. Požadujeme rozdělení provádění auditu účetní závěrky vždy do dvou etap, a to: - tzv. “předaudit” v období říjen-listopad: tento spočívá v předběžné kontrole účetnictví za měsíce leden až říjen požadovaného roku, pro který má být účetní závěrka sestavena - finální audit účetní závěrky prováděný v období leden-únor za rok končící 31. prosince 2018, za rok končící 31. prosince 2019 a za rok končící 31. prosince 2020. Audit bude proveden v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Předběžný audit bude zaměřený na analytické prověření předběžných vykazovaných výsledků a na ověření spolehlivosti vnitřních kontrolních systému Technologické agentury ČR (dále jen “TA ČR) s využitím informací a podkladů od TA ČR. Auditor vypracuje písemné zprávy v českém jazyce. TA ČR je organizační složkou státu s rozpočtem ve výši více než 4,3 mld. Kč pro rok 2018, v následujících letech očekáváme výši rozpočtu obdobnou bez výrazného nárůstu. Hlavním předmětem činnosti zadavatele je poskytování veřejné podpory v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Předpokládaný počátek plnění: říjen 2018VZ0046621P18V00140427 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)13.08.201825.05.2018NeNe
Další údaje
07.06.2018 13:0007.06.2018 13:05
Kontaktní osoba
Nikola Pluhařovánikola.pluharova@tacr.cz
Zadavatel
Z0000864Technologická agentura ČROrganizační složka státuČeská republikaJiný72050365
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
45314381
BDO Audit s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu