Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0046695: COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce
Základní údaje
COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební prácePředmět plnění veřejné zakázky: Předmětem řešení je budova dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb. Jedná se o historický objekt složený z několika různě starých přístaveb a nástaveb. Předmětem projektu jsou vnitřní stavební úpravy, nová trafostanice a přístavba výtahu. Budova dílen odborného výcviku je stavba o rozměrech cca 23x73 m. Stávající stavba má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Projekt řeší částečně 1.np, celé 2.np a převážnou část 3.np. Hlavním cílem projektu je zrekonstruovat, zmodernizovat budovu dílen a vytvořit tak nové, moderní, plně funkční výukové prostory k vytvoření podmínek pro vznik a dlouhodobé udržení centra odborné výuky v uměleckoprůmyslových oborech sklářství, zlatnictví a bižuterní výroba, výroba bižuterie a dekorativních předmětů. V souvislosti s těmito stavebních úpravami, bude celá budova zpřístupněna osobám se sníženou schopností pohybu vybudováním výtahu bezbariérově přístupného ze dvora. Výtah bude zpřístupňovat všechna podlaží (v rámci tohoto projektu budou provedeny stanice v 1.pp,1.np, 2np. a 3np. Ve 4np. a 1. pp (ve směru do budovy) bude provedena příprava na zřízení stanice. Dále bude na každém podlaží zřízeno sociální zařízení pro vozíčkáře. V každé dílně budou 2 pracovní místa přizpůsobené pro odborné vzdělávání vozíčkářů. Dále dojde k odstranění nesourodých stavebních prvků, které byly v průběhu věků vnášeny do budovy. Budou odstraněny různé provizorní dřevěné stěny, skleněné stěny z profilovaného skla, dveřní výplně, které jsou dožilé. Historicky cenné prvky budou zachovány a rekonstruovány. Je snaha vrátit do budovy některé prvky charakteristické pro dobu vzniku stavby, jako například provedení podlah z litého teraca na chodbách, položení napodobeniny historické dlažby na podestách schodišť. Budova dílen bude zbavena temných chodeb, které budou prosvětleny skleněnými stěnami. Zároveň tak dojde k vizuálnímu propojení jednotlivých dílen a kabinetů. Dílny jsou koncipovány, tak aby splňovaly současné požadavky kladené na odborné vzdělávání. Jedná se propojení moderních technologií s příjemným prostředím. V pravé části 1.np bude umístěna zcela nová technologie na odlévání do vosku a odstředivé lití. Tyto technologie vyžadují další přípravné a následné procesy. Tyto technologie budou umístěny do prostor, které jsou v současnosti bez využití. Dále do tohoto patra bude umístěn 3D tisk, sociální zázemí žáků včetně sprch, technické místnosti silnoproudu a slaboproudu. Do 2.np jsou soustředěny zlatnické dílny, dílny pro výrobu kovové bižuterie, prostory pro měkké a tvrdé pájení. U každé dílny je technické pracoviště mistra. Dále jsou tu sociální zázemí žáků a mistrů. V levé části budovy je kabinet mistrů s přilehlým sociálním zázemím a čajovou kuchyňkou. Denní místnost žáků je situována do bezprostřední blízkosti kabinetu mistrů, aby byl zabezpečen dohled nad činností žáků o svačinových přestávkách a případných volných hodinách. Kancelář vedoucího učitele odborného výcviku je umístěna do strategické polohy přímo naproti hlavnímu schodišti. Ve 3.np jsou umístěny výukové prostory sklářů-foukačů technického skla a sklářů-figurkářů. V těsné návaznosti jsou technická pracoviště vyučujících. Další dílny náleží bižuterní tvorbě. S tím souvisí výuková dílna keramiky a dílna smaltu. Dále jsou tu sociální zázemí žáků a mistrů. Ve všech podlažích vznikne nová chodba, zajišťující přístup k výtahu. Dílny budou vybaveny velmi specifickými zařízeními, které jsou potřeba pro odbornou výuku sklářských, zlatnický a bižuterních oborů. Podrobněji v části Technologická zařízení. Vybavení dílen není součástí tohoto výběrového řízení. Kromě speciálních strojů a zařízení bude každá dílna vybavena školní tabulí a projektorem s promítacím plátnem. V rámci stavebních úprav budovy dílen vznikl požadavek na navýšení příkonu, který nebylo možné splnit ze stávajícího rozvodu nn. Proto je nutné vybudování nové Trafostanice, a to ve dvoře objektu v části objektu garáží. VZ0046695P18V00139755 ZZVZ/0048/18SlužbyOtevřené řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)14.05.201878 038 812,74 Kč s DPH, 64 494 886,56 Kč bez DPH, 13 543 926,18 Kč hodnota DPH15.08.201815.05.2018NeNe
Další údaje
15.06.2018 09:0015.06.2018 09:00
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 788hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
40232549
B R E X, spol. s r.o.
CZ
64 730 801,74 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
28402758
BAK stavební společnost, a.s.
CZ
64 494 886,56 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
00014915
Metrostav a.s.
CZ
64 910 078,86 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
28402758
BAK stavební společnost, a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu