Přihlásit
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.Čéčova 2248/44, 37004 České Budějovice - České Budějovice 3, Česká republika25157337
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0046775: DPS Plzeňská 2175/42 ČB, zastřešení lodžií 2.NP
Základní údaje
DPS Plzeňská 2175/42 ČB, zastřešení lodžií 2.NPStávající objekt domova důchodců se nachází v ulici Plzeňská a je postaven v panelové technologii. Objekt je nepodsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Jižní a jihovýchodní průčelí objektu je osazeno pásy lodžií, které jsou v každém podlaží. Tyto lodžie jsou navzájem půdorysně uskočeny cca o šířku lodžie. Pásy lodžií jsou vertikálně členěny dělícími stěnami, které mají tvar trojúhelníků. Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou. Předmětem zakázky je zastřešení lodžií 2NP. Toto zastřešení je provedeno pásem pultových stříšek, které jsou provedené v rozsahu jednotlivých lodžií. Nosnou kci těchto pultových stříšek tvoří soustava pultových konzol, která je kotvena do atikového panelu na chemické kotvy. Pře tyto pultové konzoly jsou provedeny ocelové vazničky (vlašské krokve). Na tyto vazničky je provedena střešní krytina, která je tvořena trapézovým polykarbonátem nebo v místě nad hlavním vstupem trapézovým plechem. Odvodnění dešťových vod z navržených stříšek je provedeno pomocí okapového systému, zaústěno na terén (v zeleném pruhu trávníku). Veškeré stavební úpravy a řešení konstrukcí je patrné především z výkresové části této dokumentace. Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. Veškeré stavební práce a řešení konstrukcí, viz výkazy výměr, výkresová a architektonická část.VZ0046775P18V00139780 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZrušenaNe (veřejná zakázka)15.05.201815.05.2018NeNe
Další údaje
06.06.2018 10:00
Kontaktní osoba
Jiří JiříkJirikJiri@sdcb.cz
Zastupující osoba
Ladislav ValešValesLadislav@sdcb.cz
Zadavatel
Z0000043SPRÁVA DOMŮ s.r.o.Společnost s ručením omezenýmÚzemní samosprávní celekJiný25157337CZ25157337


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu