Přihlásit
Městská část Praha 10Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice, Česká republika00063941
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0048368: „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce Divadla Solidarita“
Základní údaje
„Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce Divadla Solidarita“Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace v následujícím rozsahu: a) Stavební oddělení nebytových prostor (nyní využívaných pro provoz Divadla Solidarita), situovaných pod bytovým domem čp. 1819 v ul. Brigádníků od provozu Divadla Solidarita; b) Stavební oddělení nebytových prostor (nyní využívaných pro provoz Divadla Solidarita), situovaných pod bytovým domem čp. 1822 v ul. Dvouletky od provozu Divadla Solidarita; c) Dispoziční úpravy Divadla Solidarita související s oddělením od nebytových prostor a spolupráce při následné celkové rekonstrukci Divadla Solidarita. Plnění a) a b) proběhne bezprostředně po účinnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky. Plnění c) bude možné realizovat až v návaznosti na dokončení předmětu plnění a) a b). Předmětem činností a), b) a c) je rovněž zajištění autorského dozoru. Autorský dozor bude vybraným dodavatelem realizován až v návaznosti na výběr zhotovitele stavby, tj. s časovou prodlevou od vypracování dokumentace, která je hlavním předmětem této veřejné zakázky. Veřejná zakázka není v rámci zadávacího řízení rozdělena na samostatné části, tj. účastník může podat nabídku pouze na kompletní předmět veřejné zakázky [tj. plnění a), b) a c)]. Při samotné realizaci veřejné zakázky však bude platit, že nejdříve proběhne plnění a), b) a teprve následně plnění c).VZ0048368P18V00141018 SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoZadánaNe (veřejná zakázka)05.06.20184 583 480 Kč s DPH, 3 778 000 Kč bez DPH, 795 480 Kč hodnota DPH4 583 480 Kč s DPH, 3 788 000 Kč bez DPH, 795 480 Kč hodnota DPH22.08.201805.06.2018NeNe
Další údaje
04.07.2018 08:4504.07.2018 08:45
Kontaktní osoba
PhDr. Mgr. Martin Krahulíkadvokát+420 222 537 500Martin.Krahulik@randalegal.com
Zadavatel
Z0000859Městská část Praha 10Obec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00063941
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26689707
SUNCAD, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
4 583 480 Kč s DPH, 3 788 000 Kč bez DPH, 795 480 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu