Přihlášení
Městská část Praha 10Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice, Česká republika00063941
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0048368: „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce Divadla Solidarita“
Základní údaje
„Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce Divadla Solidarita“Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace v následujícím rozsahu: a) Stavební oddělení nebytových prostor (nyní využívaných pro provoz Divadla Solidarita), situovaných pod bytovým domem čp. 1819 v ul. Brigádníků od provozu Divadla Solidarita; b) Stavební oddělení nebytových prostor (nyní využívaných pro provoz Divadla Solidarita), situovaných pod bytovým domem čp. 1822 v ul. Dvouletky od provozu Divadla Solidarita; c) Dispoziční úpravy Divadla Solidarita související s oddělením od nebytových prostor a spolupráce při následné celkové rekonstrukci Divadla Solidarita. Plnění a) a b) proběhne bezprostředně po účinnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky. Plnění c) bude možné realizovat až v návaznosti na dokončení předmětu plnění a) a b). Předmětem činností a), b) a c) je rovněž zajištění autorského dozoru. Autorský dozor bude vybraným dodavatelem realizován až v návaznosti na výběr zhotovitele stavby, tj. s časovou prodlevou od vypracování dokumentace, která je hlavním předmětem této veřejné zakázky. Veřejná zakázka není v rámci zadávacího řízení rozdělena na samostatné části, tj. účastník může podat nabídku pouze na kompletní předmět veřejné zakázky [tj. plnění a), b) a c)]. Při samotné realizaci veřejné zakázky však bude platit, že nejdříve proběhne plnění a), b) a teprve následně plnění c).VZ0048368P18V00141018 SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)05.06.201805.06.2018NeNe
Další údaje
04.07.2018 08:4504.07.2018 08:45
Kontaktní osoba
PhDr. Mgr. Martin Krahulíkadvokát+420 222 537 500Martin.Krahulik@randalegal.com
Zadavatel
Z0000859Městská část Praha 10Obec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00063941


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-401-gd4e6523dV provozu