Přihlásit
Městská část Praha 10Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice, Česká republika00063941
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0048371: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“
Základní údaje
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“Stavební úpravy řeší kompletní změnu dispozice varny, která lépe rozčleňuje jednotlivé varné zóny a nové prostupy v podlaze kuchyně do suterénu, kde je umístěna strojovna VZT. Kompletní změnu dispozice části suterénu využívaného školní kuchyní. Anglické dvorky, které jsou v havarijním stavu, budou nahrazeny novými. S opravami v suterénu souvisí sanace vlhkého zdiva. A dále budou provedeny nové okapové chodníky se spádováním od budovy. Dále bude provedeno nové strojní vybavení osobo-nákladního výtahu ve stávající výtahové šachtě. Opravu instalací – výměnu vnitřních rozvodů elektroinstalace, řešící napojení nových zařizovacích předmětů gastrotechnologie, které vyžadují výměnu rozvaděče pro kuchyň i rozvaděče celé školy. Bude provedena výměna vzduchotechniky s úpravou napojení ÚT na VZT a nově i chlazení s umístěním kondenzačních jednotek na střeše. Dále bude provedena úprava rozvodů plynu, kompletní výměna instalace vody a kanalizace pro kuchyň. Nový lapák tuků na kanalizaci bude osazen v travnaté ploše před budovou školy. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované společností D-PLUS, projektová a inženýrská a.s., se sídlem Sokolovská 16/45, Praha 8 – Karlín, IČ: 26760312. VZ0048371P18V00141012 Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoZadánaNe (veřejná zakázka)05.06.201832 512 700 Kč s DPH, 26 870 000 Kč bez DPH, 5 642 700 Kč hodnota DPH14.08.201805.06.2018NeNe
Další údaje
04.07.2018 09:0004.07.2018 09:05
Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Hejl+420 257 095 479verejne.zakazky@elcos.cz
Zadavatel
Z0000859Městská část Praha 10Obec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00063941
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
48539589
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
CZ
48036315
DEREZA, společnost s ručením omezeným
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu