Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0049925: Labská stezka č. 2 - etapa 3, část 2 Dobřín - Račice Malovíska
Základní údaje
Labská stezka č. 2 - etapa 3, část 2 Dobřín - Račice MalovískaPředmětem plnění je výstavba části cyklostezky „Labská stezka č. 2“. Řešený úsek propojuje obec Dobřín, Kozlovice, Zálužice a Račice. Jeho vybudováním dojde k významnému zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců především v úseku mezi Dobřínem a Zálužím, který je dosud trasován po silnici III/24050. Nově bude odkloněn do samostatné, fyzicky oddělené trasy podél Labe bez veřejného provozu. V následujícím úseku mezi Zálužicemi a Račicemi pak bude stávající trasa zkvalitněna rekonstrukcí stávajících prašných povrchů. Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) – v rámci výzvy „Cyklistické stezky“. Žádost o příspěvek byla schválena dne 4. 5. 2018 a Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na akci „Labská stezka – etapa 3, úsek Dobřín – Račice“ – ISPROFOND 5428510043 bylo vydáno dne 17. 5. 2018. VZ0049925P18V00142186 Z2018-035485VZ-RR-55/INV/2018/SP-26.16Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)27.06.201819 828 196 Kč s DPH, 16 386 939 Kč bez DPH, 3 441 257 Kč hodnota DPH01.10.201827.06.2018NeNe
Další údaje
27.07.2018 11:0027.07.2018 11:01
Kontaktní osoba
Bc Petra Honnerovásamostatný referent+420 475 657 994honnerova.p@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
60838744
STRABAG a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu