Přihlásit
Městská část Praha 10Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice, Česká republika00063941
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0050170: Zajištění prodloužení a dodávky softwarových licencí dle podmínek Microsoft Enterprise Agreement
Základní údaje
Zajištění prodloužení a dodávky softwarových licencí dle podmínek Microsoft Enterprise AgreementPředmětem veřejné zakázky je prodloužení používaných a dodávka nových licencí dle požadavků a potřeb zadavatele za podmínek multilicenčního programu Microsoft Enterprise Agreement. Přehled licencí, jež v průběhu následujících 3 let bude zadavatel potřebovat, je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Předmětem zakázky je dále také poskytování služeb podpory technologiím Microsoft, jejichž bližší specifikace je uvedena níže. Bližší specifikace služeb podpory technologiím Microsoft (dále také jen poskytování služeb): - analýza architektury a funkcí poptávaných systémů ve vazbě na licenční podmínky - konzultace případných změn v architektuře systémů ve vazbě na licenční podmínky - proaktivní odhalení vad v architektuře využívajících dodávané licence - licenční optimalizace využívaných funkcí - doporučení z pohledu optimalizace verzí používaných produktů - doporučení pro proaktivní odstraňování zjištěných funkčních vad Požadovaný rozsah je 15 ČD (člověkoden) za celou dobu trvání smlouvy. Jeden ČD představuje 8 pracovních hodin v rámci jednoho pracovního kalendářního dne. Na každé jednotlivé poskytnutí služeb bude vydáván samostatný protokol s výčtem provedených prací a doporučení zadavateli. Protokol bude potvrzen pověřenou osobou zadavatele a zástupcem dodavatele. VZ0050170P18V00142437 DodávkyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)29.06.201829.06.2018NeNe
Další údaje
19.07.2018 09:0019.07.2018 09:00
Kontaktní osoba
PhDr. Mgr. Martin Krahulíkadvokát+420 222 537 500Martin.Krahulik@randalegal.com
Zadavatel
Z0000859Městská část Praha 10Obec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00063941


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-3-g7decf2c5V provozu