Přihlásit
Městská část Praha 10Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice, Česká republika00063941
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0050356: Rekonstrukce polikliniky Malešice - zajištění výkonu technického dozoru
Základní údaje
Rekonstrukce polikliniky Malešice - zajištění výkonu technického dozoruPředmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka od počátku do konce realizace stavebních prací, až do kolaudace, s názvem: „Rekonstrukce polikliniky Malešice“ při provádění stavebních prací v rámci uvedené akce. Technický dozor stavebníka tvořící předmět zakázky bude spočívat zejména v kontrole kvality provádění stavby. Rozsah činností je vymezen v návrhu příkazní smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 26760312. VZ0050356P18V00143019 180726SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)16.07.20186 022 896 Kč s DPH, 4 977 600 Kč bez DPH, 1 045 296 Kč hodnota DPH18.10.201816.07.2018NeNe
Další údaje
14.08.2018 09:0014.08.2018 09:45
Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Hejl+420 257 095 479verejne.zakazky@elcos.cz
Zadavatel
Z0000859Městská část Praha 10Obec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00063941
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
48589241
SGS Czech Republic, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu