Přihlášení
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0050473: Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - PD,IČ,AD
Základní údaje
Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - PD,IČ,ADPředmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a obstarání souhlasu stavebního úřadu s realizací akce "Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem". Jedná se o zajištění veškerých činností projektanta nutných pro zpracování a předání projektové dokumentace ve stupni „Dokumentace pro provedení stavby – DPS“ dle vyhlášky č. 62/2013 v platném znění, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., vč. příloh č. 5 a č. 6, úkonů inženýrské činnosti k obstarání příslušných souhlasů stavebního úřadu s realizací akce v nezbytném rozsahu, dále součinnost projektanta při jednání hodnotící komise a provádění autorského dozoru v průběhu realizace akce. DPS bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr v souladu s platným zněním zákona a vyhlášky č. 169/2016 Sb., tento nebude obsahovat komplety a soubory. Součástí dokumentace bude samostatný projekt POV, PENB a plán BOZP. Věcným obsahem projektové dokumentace jsou stavební úpravy spočívající v kompletní rekonstrukci tří nadzemních podlaží budovy se čtyřmi nadzemními podlažími v centru města Ústí nad Labem. V 1.NP se nacházejí kancelářské prostory a sociální zařízení. Příčky jednotlivých kanceláří jsou z lehce odnímatelného materiálu, prostory ve všech patrech jsou variabilně uzpůsobené do požadované podoby. Součástí objektu je i kinosál pro cca 100 posluchačů se šikmým hledištěm a promítací kabinou, které se nacházejí mezi 2. a 3.NP budovy. Většina prostoru je již řadu let opuštěna, vnitřní prostory proto odpovídají jak stáří, tak faktu, že do objektu nebylo již řadu let investováno. Předmětem rekonstrukce je nutná výměna střešní krytiny, zateplení obvodového pláště, výměna a doplnění okenních otvorů, výměna vnitřních instalací - rozvody a přípojky topení, inženýrských sítí, datových rozvodů a nové zabudování klimatizace. Napájení teplem, pitnou a teplou užitkovou vodou a elektřinou je z budovy Krajského úřadu. Součástí úprav budou dispoziční změny vnitřních prostor pro přizpůsobení požadavkům Ústeckého kraje tak, aby na každém administrativním patře kromě maximalizovaného počtu kanceláří bylo i sociální zařízení, kuchyňka a dostatečný počet skladových a archivačních prostor. Koncept projektové dokumentace bude obsahovat minimálně 3 varianty dispozičních řešení, které budou splňovat veškeré normy, technologické předpisy a budou m.j. obsahovat odhad finančních nákladů. - 2 z těchto variant budou uvažovat se zásahem do konstrukce, týkajícího se zrušení kinosálu a vybudování tří plnohodnotných kancelářských pater, s jednou větší a 1 menší zasedací místností, - 1 z variant bude navržena při zachování prostoru rekonstruovaného kinosálu. Zhotovitel projektové dokumentace prověří autorská práva původního autora projektové dokumentace k objektu a projedná se stavebním úřadem možnost úprav fasády (doplnění oken) již při přípravě zakázky. VZ0050473P18V00142722 VZ-INV-KR-20/INV/2017/PD,IČ,AD SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)10.07.201810.07.2018NeNe
Další údaje
07.08.2018 23:59
Kontaktní osoba
Bc. Alena Wurmovásamostatný referent+420 475 657 140wurmova.a@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-401-gd4e6523dV provozu