Přihlásit
Knihovna AV ČR, v. v. i.Národní 1009/3, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika67985971
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0051576: Zabezpečení analytických a programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu RightLib - elektronické zpřístupnění chráněných publikací
Základní údaje
Zabezpečení analytických a programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu RightLib - elektronické zpřístupnění chráněných publikacíPředmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dobu 48 měsíců, kdy v rámcové dohodě jsou všechny podmínky plnění konkrétně vymezeny. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávaných na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové dohodě, a to na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy účastníkem, jež je přijetím návrhu smlouvy. V rámci těchto dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude účastník opakovaně vykonávat programátorské práce až do vyčerpání celkového limitu plnění ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Podrobně je postup při uzavírání dílčích smluv o dílo popsán v rámcové dohodě přiložené k této zadávací dokumentaci. VZ0051576P18V00143531 Z2018-033588SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)26.07.20186 719 999,99 Kč s DPH, 5 553 719 Kč bez DPH, 1 166 280,99 Kč hodnota DPH19.09.201826.07.2018NeNe
Další údaje
16.08.2018 13:0016.08.2018 13:05
Kontaktní osoba
Lucie Moravčíková+420 295 565 120lucie.moravcikova@otidea.cz
Zadavatel
Z0000996Knihovna AV ČR, v. v. i.Veřejná výzkumná instituceÚzemní samosprávní celekJiný67985971
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26767325
GALdeRON s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu