Přihlásit
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OUR/MZ/0003/18: Vyxtvoření územní studie průmyslové zóny Štěrboholy
Základní údaje
Vyxtvoření územní studie průmyslové zóny Štěrboholy Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie průmyslové zóny Štěrboholy v k. ú. Štěrboholy (Praha 10), k . ú. Malešice (Praha 10) a k. ú Kyje (Praha 14) ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování územní studie (návrhu k projednání) do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Průběžné konzultace se zadavatelem (pořizovatelem) během zpracovávání studie. Spolupráce při veřejném jednání nad zpracovanou studií (1 – 2 dny) a účast na případných dohodovacích jednáních dle požadavků zadavatele. Zpracování čistopisu ve lhůtě do 2 měsíců od doručení výzvy zadavatele k vypracování. Zadavatel je oprávněn lhůtu k odevzdání čistopisu o jeden měsíc zkrátit či prodloužit v závislosti na rozsahu požadavků na zpracování.OUR/MZ/0003/18P18V00143751 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)25.09.201831.07.2018NeNe
Další údaje
29.08.2018 09:0029.08.2018 09:20
Kontaktní osoba
Radim Gabor+420 236 004 811radim.gabor@praha.eu
Zastupující osoba
Ing. Anna Kuryviálová+420 236 004 813anna.kuryvialova@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-22-gaeb453c7V provozu