Přihlásit
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OUR/MZ/0003/18: Vyxtvoření územní studie průmyslové zóny Štěrboholy
Základní údaje
Vyxtvoření územní studie průmyslové zóny Štěrboholy Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie průmyslové zóny Štěrboholy v k. ú. Štěrboholy (Praha 10), k . ú. Malešice (Praha 10) a k. ú Kyje (Praha 14) ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování územní studie (návrhu k projednání) do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Průběžné konzultace se zadavatelem (pořizovatelem) během zpracovávání studie. Spolupráce při veřejném jednání nad zpracovanou studií (1 – 2 dny) a účast na případných dohodovacích jednáních dle požadavků zadavatele. Zpracování čistopisu ve lhůtě do 2 měsíců od doručení výzvy zadavatele k vypracování. Zadavatel je oprávněn lhůtu k odevzdání čistopisu o jeden měsíc zkrátit či prodloužit v závislosti na rozsahu požadavků na zpracování.OUR/MZ/0003/18P18V00143751 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)796 180 Kč s DPH, 658 000 Kč bez DPH, 138 180 Kč hodnota DPH25.09.201831.07.2018NeNe
Další údaje
29.08.2018 09:0029.08.2018 09:20
Kontaktní osoba
Radim Gabor+420 236 004 811radim.gabor@praha.eu
Zastupující osoba
Ing. Anna Kuryviálová+420 236 004 813anna.kuryvialova@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
25734695
United Architect Studio, s.r.o.
CZ
834 900 Kč s DPH, 690 000 Kč bez DPH, 144 900 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
88009866
Ing.arch. Lukáš Grasse
CZ
943 800 Kč s DPH, 780 000 Kč bez DPH, 163 800 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
28274881
RMJM Prague s.r.o.
CZ
1 075 690 Kč s DPH, 889 000 Kč bez DPH, 186 690 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
12600733
Ing.arch. Ivan VAVŘÍK
CZ
968 000 Kč s DPH, 800 000 Kč bez DPH, 168 000 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26391376
ATELIER SAEM, s.r.o.
CZ
796 180 Kč s DPH, 658 000 Kč bez DPH, 138 180 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26391376
ATELIER SAEM, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu