Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0052481: Dokončení opravy fasády a stavební úpravy zpevněných ploch objektu Střední průmyslová škola, Česká Lípa
Základní údaje
Dokončení opravy fasády a stavební úpravy zpevněných ploch objektu Střední průmyslová škola, Česká LípaPředmětem veřejné zakázky je dokončení opravy fasády vnitřních a vnějších stěn školy, hlavního schodiště a zpevněných ploch vč. chodníků. Součástí opravy fasády jsou venkovní parapety, nástřešní žlaby, svody, římsy, sokl a okapní chodník. Hromosvod bude před opravou demontován a po opravě bude instalován nový vč. revize. Ve výkazu výměr pro opravu fasády jsou zahrnuty všechny plochy fasády ve dvorním traktu školy vč. přístavby, vnější západní část jižního a severního křídla hlavní budovy a vnější část celé přístavby. Stávající odvodňovací kanály a anglické dvorky budou zrušeny, budou zasypány s provedením nových drenáží. Součástí bude oprava havarijního stavu schodiště ve dvorním traktu hlavní budovy školy. Hlavní schodiště (vstup do školy) bude vybouráno a nahrazeno novým betonovým schodištěm vč. nových základů, bočních zídek, betonových stupňů, podesty, položení nové dlažby na podestu a čistící zóny a vnějších omítek. Stávající zpevněné plochy (betonové, živičné) budou odstraněny a provedeny ze zámkové dlažby. Zámková dlažba bude položena do cementové malty. Jedná se opravu zpevněných ploch ve dvorním traktu školy (vjezdy do garáží, v průčelí před hlavním schodištěm a před kantýnou školy na vnější části jižní přístavby školy. Nově bude vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby pro popelnice u vjezdu do hlavní budovy školy na vnější části severního křídla. Navržený způsob opravy fasády, odvodňovacích kanálů, anglických dvorků, hlavního schodiště a zpevněných ploch vychází z detailní prohlídky stavby a zjištěných poruch.VZ0052481P18V00144217 ZZVZ/0099/18Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)10.08.201810 049 494 Kč s DPH, 8 305 367 Kč bez DPH, 1 744 127 Kč hodnota DPH19.11.201810.08.2018NeNe
Další údaje
05.09.2018 10:0005.09.2018 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Libor Vokas oddělení veřejných zakázek+420 485 226 438+420 739 541 620libor.vokas@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25485024
MISTAV-CL s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu