Přihlásit
Statutární město České Budějovicenám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice - České Budějovice 1, Česká republika00244732
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
18176: Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, České Budějovice - systém EPS v objektu
Základní údaje
Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, České Budějovice - systém EPS v objektuPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž systému EPS v objektu „DOMOV PRO SENIORY HVÍZDAL, U Hvízdala 6, České Budějovice“, který je navržen adresovatelným systémem s ústřednou. Ve stávajícím objektu domova pro seniory budou umístěny opticko-kouřové a tlačítkové hlásiče s izolátorem. Hlásiče budou připojeny ve čtrnácti kruhových linkách, tak aby bylo zajištěno napájení signalizačních částí hlásiče (sirén). Ústředna EPS bude instalována v prostoru rozvodny NN v rozvaděči s požární odolností EI 30 DP1 a dvířky EW 15 DP1. Ústředna vyhovuje všem výše uvedeným normám, je určena pro vnitřní prostory objektů s prostředím obyčejným základním dle ČSN 33 2000-51-5. Ústředna FX18 bude zálohována náhradním akumulátorovým zdrojem umístěným uvnitř ústředny. Akumulátorový zdroj je tvořen dvěma plynotěsnými akumulátory 12V/27Ah. Tento náhradní zdroj zabezpečí činnost ústředny EPS min. po dobu 24hod. Provedení síťového přívodu pro ústředny EPS musí být samostatné v průběhu trasy nerozpojitelné s jištěním v rozvaděči RPO objektu. Podrobná specifikace dodávky viz. soupis dodávky. 18176P18V00144600 Z2018-028608DodávkyOtevřené řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)20.08.201821.08.2018NeNe
Další údaje
15.11.2018 13:0015.11.2018 13:00
Kontaktní osoba
Petra Kochtová+420 386 803 218kochtovap@c-budejovice.cz
Zastupující osoba
Ing. Jiří Svobodaprimátor městasvobodaj@c-budejovice.cz
Zadavatel
Z0001977Statutární město České BudějoviceObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00244732
Informace o veřejném certifikátu
18176 - Domov pro seniory Hvízdal- U Hvízdala 6- České Budějovice - systém EPS v objektu.crt
21.08.2018 13:40:09466 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu