Přihlásit
Město PísekVelké náměstí 114/3, 39701 Písek - Vnitřní Město, Česká republika00249998
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0052876: Zefektivnění chodu Městského úřadu Písek
Základní údaje
Zefektivnění chodu Městského úřadu PísekNadlimitní veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, reg. číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005864 a Rozvoj konceptu eCulture ve městě Písek, reg. číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005998 dle § 35 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), rozdělené na část 1 – „Dodávka HW a cloudové platformy“ část 2 – „Dodávka elektronické úřední desky a informačních kiosků“ část 3 – „Dodávka SW – systému pro řízení vztahu s občany, informační platformy pro plošná témata města a komunikační platformy pro občany“ a část 4 – „Dodávka SW eCulture“ Podrobnosti jsou stanoveny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavatel pro vyloučení jakýchkoli pochybností potvrzuje, že dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolnou část veřejné zakázky. Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, požadavky zadavatele platí shodně pro všechny části veřejné zakázky. Lhůta pro podání nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky je odlišná. Nabídku na část 1 veřejné zakázky lze podat do 5. 10. 2018, 10:45 hod. Nabídku na část 2 veřejné zakázky lze podat do 16. 10. 2018, 11:30 hod. Nabídku na část 3 veřejné zakázky lze podat do 5. 10. 2018, 12:15 hod. Nabídku na část 4 veřejné zakázky lze podat do 5. 10. 2018, 13:00 hod. Otevírání nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky proběhne v různých termínech níže specifikovaných časech. Otevírání nabídek k části 1 veřejné zakázky proběhne 5. 10. 2018 od 10:55 hod. Otevírání nabídek k části 2 veřejné zakázky proběhne 16. 10. 2018 od 11:40 hod. Otevírání nabídek k části 3 veřejné zakázky proběhne 5. 10. 2018 od 12:25 hod. Otevírání nabídek k části 4 veřejné zakázky proběhne 5. 10. 2018 od 13:10 hod Podání nabídek i otevírání neměnně v sídle zástupce zadavatele. Zadavatel upozorňuje, že příloha č. 4b zadávací dokumentace byla z důvodů technických problémů uveřejněna duplicitně. Obě verze jsou shodné, dodavatelé na její duplicitní uveřejnění nemají brát zřetel. VZ0052876P18V00144462 Z2018-027992DodávkyOtevřené řízeníNadlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)14.08.201816.08.2018NeNe
Další údaje
05.10.2018 10:4505.10.2018 10:55část 1 – „Dodávka HW a cloudové platformy“1Zadáno18 382 503 Kč s DPH, 15 192 151,24 Kč bez DPH, 3 190 351,76 Kč hodnota DPH15.02.2019776245505.10.2018 10:4505.10.2018 10:55část 2 – „Dodávka elektronické úřední desky a informačních kiosků“2Neukončeno05.10.2018 10:4505.10.2018 10:55část 3 – „Dodávka SW – systému pro řízení vztahu s občany, informační platformy pro plošná témata města a komunikační platformy pro občany“3Neukončeno05.10.2018 10:4505.10.2018 10:55část 4 – „Dodávka SW eCulture“4Zadáno10 315 250 Kč s DPH, 8 525 000 Kč bez DPH, 1 790 250 Kč hodnota DPH05.02.201905.10.2018 10:4505.10.2018 10:55
Kontaktní osoba
JUDr. Csaba Csorbaadvokát+420 731 539 270csaba.csorba@havelpartners.cz
Zadavatel
Z0001380Město PísekObec nebo městská část hlavního města PrahyČeská republikaJiný00249998
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Část zakázky
27942368
Technologické centrum Písek s.r.o.
CZ
1. část 1 – „Dodávka HW a cloudové platformy“
61249157
DATASYS s.r.o.
CZ
4. část 4 – „Dodávka SW eCulture“
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
27565599 ETERNAL, s.r.o. Česká republika DATASYS s.r.o. 61249157
27942368 Technologické centrum Písek s.r.o. Česká republika DATASYS s.r.o. 61249157
2 záznamy


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu