Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0053578: Rozšíření a rekonstrukce silnic v trase dopravy NTK (Týn nad Vltavou – JETE), úprava odvodnění, přeložky IS“ – aktualizace stávající DÚR, vypracování DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru
Základní údaje
Rozšíření a rekonstrukce silnic v trase dopravy NTK (Týn nad Vltavou – JETE), úprava odvodnění, přeložky IS“ – aktualizace stávající DÚR, vypracování DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoruPředmětem zpracování jsou výše uvedené stupně projektové dokumentace na rekonstrukci stávajících pozemních komunikací (II/159 a II/105) mezi městem Týn nad Vltavou a obcí Temelín v délce cca 9 km. Začátek komunikace je u areálu čistírny odpadních vod v Týně nad Vltavou, konec rekonstruovaného úseku je u křižovatky silnic II/105 a II/138 ve směru nad obec Temelín. Do ceny projektové dokumentace DSP a PDPS bude zahrnuta cena za koordinátora BOZP v přípravné fázi. Předmětem je i výkon autorského dozoru při vlastní realizaci stavby.VZ0053578P18V00145037 OVZI 106512/2018SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZrušenaNe (veřejná zakázka)31.08.201831.08.2018NeNe
Další údaje
25.09.2018 09:0025.09.2018 09:30
Kontaktní osoba
Mgr. Michal Ludvík+420 386 720 402ludvik@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu