Přihlásit
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0053986: Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola gastronomie a služeb, Přerov – budova tělocvičny
Základní údaje
Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola gastronomie a služeb, Přerov – budova tělocvičnyDílčí plnění A) je realizace energeticky úsporných opatření objektu tělocvičny. V rámci realizace bude provedena výměna všech stávajících výplní otvorů za plastová okna, zateplení veškerých obvodových stěn budovy kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénových desek EPS F s příměsí grafitu tl. 180 mm, zateplení soklu budovy deskami XPS tl. 120 mm. Dále bude provedeno zateplení stropu tělocvičny nad nejvyšším podlažím izolantem z minerální plsti o tl. 300 mm a zateplení podlahy tělocvičny deskami PIR tl. 60 mm. Dílčí plnění B) bude výměna vzduchu v celém objektu dle stávajících hygienických předpisů. Pro tento účel je navržena rekuperační jednotka s nucenou řízenou výměnou vzduchu v místnostech jednotlivých hygienických zázemí a v tělocvičně. Součástí rekuperačních jednotek je digitální regulace zajišťující komfortní provoz celého zařízení. VZ0053986P18V00145244 Z2019-00088892199/2018Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)05.09.201815 470 660,46 Kč s DPH, 12 785 669,8 Kč bez DPH, 2 684 990,66 Kč hodnota DPH31.12.201805.09.2018NeNe
Další údaje
12.10.2018 10:0012.10.2018 10:00
Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Kořínková+420 585 508 854l.korinkova@kr-olomoucky.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
46577238
COMMODUM, spol. s r.o.
CZ
11 571 010 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
27769585
PSS Přerovská stavební a.s.
CZ
12 785 669,8 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25896873
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
CZ
12 989 432,09 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
27769585
PSS Přerovská stavební a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
27847713 ALFA izol CZ, s.r.o. Česká republika PSS Přerovská stavební a.s. 27769585
49611968 FAKSA - STRAKA, s.r.o. Česká republika PSS Přerovská stavební a.s. 27769585
28436024 Window Holding a.s. Česká republika PSS Přerovská stavební a.s. 27769585
3 záznamy


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu